VUmc treedt toe tot landelijke evaluatie intensive care

Array

De afdeling Intensive Care volwassenen van VUmc is in januari 2012 toegetreden tot de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE): een continue en complete registratie van IC-patienten met als doel het monitoren en bevorderen van de kwaliteit van intensieve zorg in Nederland. Deze deelname maakt het in de toekomst nog beter mogelijk de kwaliteit van de intensieve zorg in VUmc te vergelijken met de zorg elders in Nederland.

VUmc verzamelt en publiceert al vele jaren gegevens over de kwaliteit van de intensieve zorg, zoals cijfers over infecties en sterfte. Deze analyses over de afgelopen jaren laten voortdurend zien dat de zorg in VUmc beter scoort dan landelijke en Europese gemiddelden.
Dankzij deelname aan het landelijke NICE zal monitoring van de IC volwassenen (ICV) in VUmc de komende jaren nog sneller en uitgebreider kunnen plaatsvinden. Ruim tachtig procent van de Nederlandse ziekenhuizen neemt nu deel aan NICE, een systeem opgezet met de beroepsgroep intensivisten.

De toetreding tot NICE, past in de acties die de raad van bestuur VUmc heeft genomen naar aanleiding van de adviezen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zie bijlage: IGZ rapport met verantwoording
De IGZ heeft eind 2011 in VUmc onderzoek gedaan naar het hoofdbehandelaarschap op de ICV en de algemene werkwijze van melden van incidenten in VUmc. Dit naar aanleiding van een melding van een incident op de ICV. Hieruit volgde onder andere de aanbeveling dat de samenwerking tussen de ICV en enkele verwijzende disciplines moet verbeteren. De IGZ is tevreden over de acties van VUmc. Het plan van aanpak richt zich goed op de adviezen van de IGZ en er wordt met voortvarendheid aan gewerkt. De raad van bestuur VUmc ziet het garanderen van hoogkwalitatieve zorg aan patienten als zijn eerste verantwoordelijkheid en geeft dit de hoogste prioriteit.

Stappen actieplan
Start multidisciplinair overleg
Onder coördinatie van prof. J. Bonjer (voorzitter medisch stafconvent) en prof. S. Loer (medisch hoofd anesthesiologie) is een nieuwe vorm van dagelijks multidisciplinair overleg en gezamenlijk ‘visite lopen’ op de ICV ingericht met verschillende specialismen. In dit overleg stemmen de verwijzende specialisten het behandelbeleid van hun patienten op de ICV af met de intensivisten.

Deze wijze van samenwerken wordt nu ingevoerd. De volgende stap is dat zal worden uitgewerkt hoe de intensivisten vooraf betrokken zullen worden in de afstemming over een mogelijke behandeling, bijvoorbeeld over de beslissing om een ernstig zieke patient al of niet te opereren.

Versterking intensive care
Ter versterking van de intensieve zorg start per 1 maart dr. H. van der Spoel ( nu werkzaam in het OLVG in Amsterdam) als plaatsvervangend hoofd van de ICV. Van der Spoel vervult daarmee een bestaande vacature, en zal in overleg met prof. A. Girbes, hoofd ICV, het eerste aanspreekpunt zijn voor de dagelijkse zorg, coördinatie en logistiek van de patientenzorg op de ICV.

Verder krijgt Van der Spoel een rol in de uitvoering van het plan van aanpak. Hij zal helpen de communicatie tussen ICV en verwijzende specialisten te verbeteren, en hiermee de afstemming van de zorg optimaal af te stemmen.

Spoedig worden ook resultaten verwacht van een mediationtraject dat eind 2011 is ingezet met het hoofd ICV en enkele verwijzende specialisten. Tot de mediation werd besloten omdat er, mede onder invloed van berichten in de media, op de werkvloer onwerkbare situaties zouden kunnen ontstaan.

Intern onderzoek tweede melding IGZ
In overeenstemming met de IGZ wordt, zoals gebruikelijk, breed intern onderzoek verricht naar alle aspecten rond een tweede casus die door een specialist bij de IGZ is gemeld als mogelijk ‘incident’. De conclusies en aanbevelingen hierover wacht de IGZ af en worden eind januari verwacht.

Permanente calamiteitencommissie VUmc
In navolging van enkele andere ziekenhuizen stelt VUmc per direct een permanente calamiteitencommissie in van gespecialiseerde medewerkers, aangevuld met externe hoogleraren. Deze commissie zal gestandaardiseerd dossieronderzoek uitvoeren na ieder sterfgeval in VUmc en daarmee diverse aspecten rondom diagnostiek en behandeling beoordelen. Zo zullen mogelijke verbeterpunten snel naar boven komen en direct worden opgevolgd.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen