Inspectie Gezondheidszorg moet complimenten en klappen uitdelen

Volgens de CDA-fractie heeft de zorg een inspectie nodig die streng toezicht houdt op de hele gezondheidszorg en complimenten en klappen uitdeelt waar het nodig is. Hiervoor pleitte Hanke Bruins Slot tijdens een debat over de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag tijdens een debat met minister Schippers van Volksgezondheid.

De afgelopen periode is gebleken dat de IGZ niet goed genoeg heeft gefunctioneerd en dat is de CDA-fractie een doorn in het oog. ‘Als de inspectie in de ogen van anderen niet goed functioneert, zijn er alleen maar verliezers’, aldus Bruins Slot. De zorg heeft belang bij een inspectie die sterk is. Het CDA is daarom blij dat de minister de organisatie van de IGZ extern laat doorlichten zodat er eventuele verbetermaatregelen genomen kunnen worden.

De inspectie kan na ernstige klachten bestuursrechtelijke, tucht- of strafrechtelijke maatregelen nemen of in gang zetten tegen een ziekenhuis of specialist. Bruins Slot: ‘Wij vragen ons alleen wel af of de inspectie voldoende instrumenten heeft om effectief te handhaven’. Zo zal een bestuurlijke boete niet helpen bij titelmisbruik. De CDA-fractie heeft daarom de minister gevraagd of er niet teveel ruimte zit tussen de inzet van de bestuursrechtelijke instrumenten en het begin van de strafrechtelijke instrumenten.

Daarnaast heeft de CDA-fractie aan de minister gevraagd wat zij doet als zij een raad van bestuur of raad van toezicht van een zorginstelling tegenkomt die niet goed functioneert? De problemen in het Maasstadziekenhuis en de commotie rondom de RTL-uitzendingen in het VUmc hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om goede bestuurders in de zorg te hebben die weten wat op de werkvloer speelt en wat de grenzen zijn van wat kan en mag. De minister heeft toegezegd om na de zomer met een notitie over beide onderwerpen te komen.

Bron: CDA