E-health is verouderd, m-health is het helemaal

2
327

Werden E-health initiatieven en bijkomend onderzoek op het telecare en telehealth congres in 2011 (zie ook het bericht hierboven)  nog gepresenteerd als een relatief nieuw fenomeen, dit jaar was de boodschap meer: E-health is een gegeven waar we niet om heen kunnen. In verschillende bijdragen kwam naar voren dat wetenschappelijke onderbouwing belangrijk is, maar zeker geen voorwaarde voor de inzet van telehealth en telecare. Breed gedragen is het beeld dat we weten en voelen dat het werkt en effectief is, we moeten vooral doorgaan met het gebruik en de verdere ontwikkeling van E-health en een en ander goed monitoren.
Ontwikkelingen op het gebied van E-health gaan razendsnel. Zo snel dat de term E-health al bijna achterhaald is, in veel gevallen spreekt men al liever over “M-health”: applicaties via de mobiele telefoon. Het is een kunst om je weg te vinden in het grote aanbod van apps op het terrein van telecare en telehealth. Wat dit jaar op het congres vooral opviel waren de bredere toepassingen van E-health. Zo wordt de effectiviteit onderzocht van apps om vrouwen er aan te herinneren dat ze oefeningen moeten doen om de bekkenbodemspier te trainen om incontinentie te voorkomen. Ook is er steeds meer belangstelling voor E-health ondersteuning binnen de GGZ. Waardevolle ondersteuning voor zowel de beginnende dementerende persoon als diens mantelzorger. Julius onderzoeker De Leeuw en Trimbos onderzoeker Ine Boerema verzorgden twee presentaties over de belangrijkste resultaten van het pilotonderzoek naar ‘Eigen regie voor mensen met psychotische kwetsbaarheid’. Over dit ZonMw project is Rob de Leeuw bereikbaar op j.r.j.deleeuw@umcutrecht.nl Op dinsdagmiddag 8 mei vindt een Julius congres plaats over digitaal berichtenverkeer inde zorg tussen patienten onderling en tussen professionals en patienten en vice versa. Dan komen de nieuwste ontwikkelingen in Nederland aan de orde. Meer info? Klik hier.

2 REACTIES

  1. E-health is niet verouderd, e-health staat nog in de kinderschoenen! Hoeveel succesvolle toepassingen zijn er dan te registreren? Natuurlijk, de innovatoren lopen voorop maar vergeten vaak dat zij wel erg ver vooruit lopen. Door iedere keer de nieuwste snufjes te willen hebben remmen zij echter de opschaling van succesvolle pilots als die in hun ogen ‘ouderwets’zijn. Deze zijn door de rest van de goegemeente echter nog niet eens zichtbaar.
    Mijn pleidooi, een innovatie is pas succesvol indien er opschaling heeft plaatsgevonden.

  2. Ik ben het helemaal met Jeroen eens!
    Leuk hoor om dit soort berichten te plaatsen, maar voor wie?
    Het gaat inderdaad om het effect van e-health, dat is nog lang niet bevredigend. Nog veel te weinig profiteren. En zeker, het mobieltje zal zeker meehelpen, maar we zijn inderdaad nog maar net bezig!

Comments are closed.