Minister Schippers vraagt uitstel voor reactie rapport NIVEL eigen bijdrage GGZ

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) over het verzoek van Kamerlid Leijten (SP) om een reactie op het rapport ‘Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ’ gepubliceerd door het NIVEL.

Geachte voorzitter,
Op dinsdag 17 april is het rapport ‘Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ’ gepubliceerd door het NIVEL. Door mevrouw Leijten (SP) is mij, tijdens de regeling van werkzaamheden op 17 april, verzocht om voor aanstaande donderdagmiddag hier een reactie op te geven. Aangezien ik het rapport goed wil bestuderen, zal ik de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk, doch binnen een redelijke termijn op de hoogste stellen van mijn reactie.
Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

advertentieEinde Bericht ___________________________________________