Unieke hersen-operatie in het azM

Array

Ontkoppelen van een complete hersenhelft volgens de ‘keyhole’-techniek primeur voor Nederland
In het azM/ Maastricht UMC+ is afgelopen woensdag een voor Nederland unieke operatietechniek uitgevoerd bij een patient met ernstige epilepsie: een functionele hemisferotomie volgens de ‘transsylvian keyhole’-techniek. Bij deze operatie wordt, via een beperkte toegang in de schedel, één hersenhelft compleet “uitgeschakeld”. Dit uitschakelen van de ‘zieke’ hersenhelft is het laatste redmiddel ter behandeling van ernstige epileptische aanvallen. De patient maakt het enkele dagen na de operatie uitstekend.

Functionele hemisferotomie wordt toegepast bij patienten met ernstige chronische epilepsie die niet behandeld kan worden met medicamenten en die vanuit één hersenhelft ontstaat.

Het is een anatomisch uitdagende ingreep die ervoor zorgt dat de epileptische hersenhelft uitgeschakeld wordt. De ‘zieke’ hersenhelft wordt compleet losgekoppeld van de andere, gezonde, hersenhelft. Daarbij worden de van de hersenschors afdalende vezelbanen onderbroken. Deze ingreep kan alleen toegepast worden mits de patient reeds een halfzijdige verlamming heeft (op grond van de onderliggende aandoening) en er geen taal/spraak-functie aanwezig is in de uit te schakelen hersenhelft.

De kans op complete aanvalsvrijheid na een dergelijke ingreep wisselt afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de epilepsie, maar loopt in het beste geval op tot 70-90 procent.

Ingrepen als deze vinden voornamelijk bij kinderen en jongvolwassenen plaats.

De ingreep is uitgevoerd door een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van de epilepsiechirurgie en in het bijzonder op het gebied van de functionele hemisferotomie: prof. dr. J. Schramm, hoogleraar Neurochirurgie aan de Universiteitskliniek Bonn. Hij werd bijgestaan door dr. Olaf Schijns, neurochirurg van het azM/ Maastricht UMC+.

 

Prof. dr. Schramm heeft afgelopen dinsdag op uitnodiging van Olaf Schijns in het azM een lezing gehouden over deze operatietechniek.

 

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen