Siemens Pink ambassadrice in Nederland om aandacht te vragen voor borstkanker

Maandag 7 mei om 14.00 uur op het Plein in Den Haag
Siemens Pink ambassadrice Tina Kirner bezoekt van 3 t/m 9 mei ons land en het Siemens hoofdkantoor in Den Haag. Haar bezoek maakt onderdeel uit van de Siemens wereldwijde campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. Siemens doneert geld aan een van vier vooraf geselecteerde internationale goede doelen op het gebied van borstkanker. De goede doelen richten zich onder andere op onderzoek, patiëntenzorg en verbetering van borstkankerzorg in ontwikkelingslanden.

Siemens levert onder andere de  3D Acuson S2000 met ABVS voor onderzoek die nu al laat zien dat op het gebied van diagnostiek veel winst behaald kan worden. Zo bewijzen studies als de meerwaarde 3D-echografie bij borstkankeronderzoek.

3D-echografie geeft nagenoeg even vaak als een MRI-scan correct aan of er sprake is van een tumor in de borst. Ook wordt er minder vaak iets opgemerkt, wat later loos alarm blijkt te zijn. Bredere toepassing van 3D-echografie kan het aantal onnodige puncties verminderen en onnodige onrust bij vrouwen voorkomen. De relatief goedkope 3D-echografieapparatuur kan leiden tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in de borstkankerzorg.

Twee studies tonen de meerwaarde nu overtuigend aan. Hoewel MRI heel gevoelig is voor de weergave van tumoren, blijkt in de praktijk dat het onderscheid tussen goed- en kwaadaardigheid van een tumor niet altijd goed is te maken. Naast een relatief hoge gevoeligheid van 3D echografie blijkt de specificiteit van het 3D-onderzoek ook zeer hoog. Dat wil zeggen dat vaker dan bij een MRI-scan goed onderscheid kan worden gemaakt tussen goed- en kwaadaardige tumoren. Daardoor zou in principe in een aantal gevallen een punctie achterwege kunnen worden gelaten en zal er ook minder vaak onnodig onrust worden veroorzaakt bij de patienten. In het onderzoek konden in 40 gevallen de bevindingen worden gecontroleerd aan de hand van weefselonderzoek. Ook hier bleken de zeer goede resultaten van 3D echografie.
3D-echografie zou veel kunnen betekenen in het landelijke screeningsonderzoek naar borstkanker. De daarbij gebruikte röntgenmethodiek levert soms fout-positieve meldingen op, meldingen die onnodige onrust veroorzaken bij de vrouw. Een ander probleem van röntgenonderzoek zijn de fout-negatieve bevindingen. De röntgenmethodiek is minder geschikt voor vrouwen met een dichte tot zeer dichte borstweefselstructuur, waarvan er in Nederland resp. 250.000 en 50.000 zijn. Rutten en zijn team onderzochten 700 vrouwen, een groep vrouwen met ongeveer dezelfde kenmerken als de vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Uit de studie bleek dat bij 3D-echografie het aantal fout-positieve scores ongeveer gelijk was. 3D-echografie werkt echter wel bij dicht tot zeer dicht borstweefsel, wat een uitkomst kan zijn voor deze groep vrouwen. Doordat ze meer borstklierweefsel hebben, hebben ze een 4 tot 6 keer verhoogde kans hebben op borstkanker. Inzet van 3D-echografie zou de vroegtijdige opsporing van kwaadaardige tumoren kunnen verbeteren en daarmee de overlevingskans vergroten.

Doordat radiologisch laboranten de echo gestandaardiseerd uitvoeren en de radioloog daarna op een speciaal beeldbewerkingsstation de opnamen beoordeelt, zal de kwaliteit van het echografie onderzoek toenemen. Tevens wordt door deze werkwijze tijd bespaard zodat de radioloog meer tijd kan besteden aan oncologische patienten waardoor de kwaliteit van zorg toeneemt. Vervolgonderzoek is in voorbereiding in samenwerking met andere ziekenhuizen om de meerwaarde van de 3D-echo ten opzichte van de MRI te bewijzen. Wanneer dat onderzoek succesvol is, betekent dat een flinke kwaliteitsverbetering in de opsporing van borstkanker én een efficiencyslag, omdat minder dure MRI-scans nodig zijn.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________
DELEN
Vorig artikelNieuwe enzymen voor de milieuvriendelijke productie van aminozuren
Volgend artikelGA! Gezond lunchen, sporten en je gezondheid testen tussen de boeken!
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.