Denk mee over reanimatie bij kwetsbare ouderen

Ben je lid van V&VN en werk je in de thuiszorg, in het verpleeghuis of in het verzorgingshuis? Wil je meedenken over de nieuwe richtlijn Reanimatie bij kwetsbare ouderen en de bijbehorende LESA? Meld je dan nu bij V&VN.

Op dit moment werkt V&VN met de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en Verenso (Vereniging van Specialisten Ouderenzorg) hard aan een multidisciplinaire richtlijn Reanimatie bij kwetsbare ouderen. Daar is een Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Reanimatie aan gekoppeld.

In de LESA worden afspraken gemaakt wie in welke fase van het zorgproces verantwoordelijk is voor welke stappen, besluiten en zorg.

Kritisch meelezen
Een nieuwe richtlijn en LESA worden ter becommentariering voorgelegd aan de professionals uit het veld. Voor de richtlijn en de LESA Reanimatie zoeken we daarom verpleegkundigen en verzorgenden uit verpleeg- of verzorgingshuizen of de thuiszorg, die kritisch willen meelezen. Zij geven op basis van hun eigen ervaringen een reactie aan de hand van een vragenformulier. Dit formulier word je samen met de richtlijn en de LESA toegestuurd. De tijd die je besteedt aan het meedenken en becommentarieren kun je uiteraard opvoeren in het
Kwaliteitsregister V&VN, onder vrije punten.

Aanmelden
Geef je naam en mailadres door aan Joke de Witte, adviseur Ethiek van V&VN . Je
ontvangt dan in juni de concepten en een vragenlijst.

bron: V&VN