Debat tweede kamer wetswijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ

Maandag 18 juni debatteert de Tweede Kamer over de wetswijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ. Het debat zal ook gaan over de verhoging van het eigen risico naar 350 euro. Naast deze maatregel is in het Lenteakkoord opgenomen dat een ziekenhuispatient straks 7.50 euro per dag betaalt, en dat er wordt ingrepen in het basispakket.

Lastenverzwaring
‘Deze maatregelen uit het Lenteakkoord zijn flinke lastenverzwaringen voor patienten, zonder dat daar iets tegenover staat,’ zegt Wilna Wind, directeur van Patientenfederatie NPCF.

Belangrijk
In plaats van lastenverzwaringen ziet patientenfederatie NPCF mogelijkheden voor maatregelen die aan de ene kant besparingen opleveren en aan de andere kant de kwaliteit ten goede komen. “Een forse verhoging van het eigen risico en het invoeren van een ligtax zijn geen maatregelen die de zorg beter maken, die het zorgstelsel gezond en betaalbaar houden. Een debat daarover is belangrijk.”

eHealth
De NPCF vindt het van belang dat er wordt geinvesteerd in preventie en dat er vaart wordt gemaakt met het benutten van mogelijkheden voor ICT toepassingen in de zorg, eHealth. Wilna Wind: “Wij willen toe naar een oplossing voor de betaalbaarheid en houdbaarheid van de zorg. Daar zijn echte keuzes voor nodig.”

Financiering
Een belangrijke verandering die daarvoor moet worden ingezet, is het samenvoegen van de aparte budgetten voor huisartsen en ziekenhuizen tot één geldstroom waar ze samen verantwoordelijk voor zijn. Tot nu toe worden artsen betaald per verrichting. Dat leidt ertoe dat de kosten stijgen. Want hoe vaker een arts opereert, hoe meer hij verdient. Daarbij is het voor een patient lang niet altijd nodig om door een specialist gezien te worden.

Zorg in de buurt
‘Daarom moeten we het zó organiseren dat een patient zoveel mogelijk wordt geholpen door zorgverleners bij hem in de wijk; huisartsen, en ook maatschappelijk werk en vrijwilligers die veel kunnen betekenen voor mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn. Pas als het écht niet anders kan, moet een patient naar het veel duurdere ziekenhuis,’ licht Wilna Wind toe. ‘Met één zorgbudget per regio waaruit alle zorg betaald wordt, zal dat gebeuren en zal ook de samenwerking beter van de grond komen. Daar plukt de patient de vruchten van.’

Debat
Het debat is maandag 18 juni te volgen via de website van de Tweede Kamer/Live Debatten

bron: NPCF