Kamerbrief over screenen van bloeddonoren op Q-koorts

Inhoud van de brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het screenen van bloeddonoren op Q-koorts.
In maart van dit jaar zond ik u mijn standpunt over het advies van de Gezondheidsraad over ‘Q-koorts: risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal’.1 In dit standpunt heb ik de toezegging gedaan uw Kamer te informeren over de mogelijkheden tot het uitvoeren van een kosteneffectiviteitsanalyse naar het serologisch testen van bloeddonoren op Q-koorts. Bij deze analyse zou niet alleen gekeken moeten worden naar het serologisch testen van bloeddonoren op landelijk niveau, maar ook op regionaal niveau. Ook zou rekening moeten worden gehouden met het scenario van een uitbraak van acute Q-koorts. Met deze brief kom ik mijn eerdere toezegging na.

De Gezondheidsraad gaf aan dat het waarschijnlijk niet gemakkelijk zou zijn een kosteneffectiviteitsanalyse uit te voeren naar het serologisch testen van bloeddonoren op Q-koorts. Dit komt omdat er een relatief beperkte hoeveelheid onderzoeksgegevens beschikbaar is. Uit overleg met experts is mij inderdaad gebleken dat een dergelijke kosteneffectiviteitsanalyse niet gemakkelijk is uit te voeren. Dit komt met name omdat onduidelijk is wat nu de precieze kans op overdracht van Q-koorts middels gedoneerd bloed is. Dit betekent niet dat het onmogelijk is een kosteneffectiviteitsanalyse te maken, maar dat rekening moet worden gehouden met verscheidene onzekere factoren.

Sanquin heeft naar aanleiding van mijn standpunt een kosteneffectiviteitanalyse laten uitvoeren naar het regionaal en landelijk screenen van bloeddonoren op chronische Q-koorts.

Uit deze analyse zijn enkele mogelijke scenario’s voortgekomen. Om een uitspraak te kunnen doen over de waarschijnlijkheid van de verschillende scenario’s, is Sanquin gestart met een onderzoek naar de prevalentie van chronische Q-koorts bij bloeddonoren en naar de kans op overdracht van chronische Q-koorts middels gedoneerd bloed. Het onderzoek is 1 augustus 2012 gestart. De resultaten worden over ongeveer een jaar verwacht.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal een kosteneffectiviteitsanalyse worden opgesteld voor het serologisch testen op chronische Q-koorts. Ook zal op basis van deze resultaten bepaald worden of een kosteneffectiviteitsanalyse naar het screenen op acute Q-koorts nog noodzakelijk is. Overigens is het zo dat de Gezondheidsraad mij adviseerde – vooruitlopend op bovenstaande kosteneffectiviteitsanalyse – Sanquin te vragen voorbereidingen te treffen voor een eventuele nieuwe uitbraak van acute Q-koorts. Sanquin heeft inmiddels maatregelen getroffen en kan – in geval er sprake zou zijn van een uitbraak van acute Q-koorts – op korte termijn starten met de screening van bloeddonoren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen