Opereren op het snijvlak van zorg en ICT, Inholland lanceert een nieuwe masteropleiding

Array

Inholland lanceert de eerste hbo-masteropleiding Advanced Health Informatics Practice in Nederland. De afgestudeerde master houdt zich bezig met innovatieprocessen, op het snijvlak van ICT en zorg. Hierbij kan gedacht worden aan de invoering elektronische patientendossiers, informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen en zorg op afstand. Bij deze processen vervult de Advanced Health Informatics Practitioner een rol als verbindende schakel tussen het zorgdomein en het ICT-domein.

De mogelijkheden en het belang van ICT in de zorg nemen toe. Met behulp van informatiesystemen zoals elektronische patientensystemen kunnen we informatie beter en efficienter vastleggen en overdragen. Met internettoepassingen kunnen we zorg op afstand leveren. Patienten kunnen daardoor langer zelfstandig in de thuissituatie blijven en zorg kan efficienter geleverd worden. De vraag is niet of we ICT in de zorg willen gebruiken, maar hoe we de mogelijkheden die ICT biedt zo goed mogelijk kunnen benutten. De zorg staat hierbij centraal en dat betekent dat we de ICT-innovatie in de zorg niet over kunnen laten aan informatici alleen.

In veel zorgorganisaties worden projecten op het snijvlak van zorg en ICT daarom uitgevoerd door teams die bestaan uit professionals vanuit verschillende disciplines. De domeinen zorg en ICT zijn dan beiden aanwezig. Deze professionals zijn echter vaak opgeleid binnen één discipline en missen noodzakelijke discipline-overstijgende vaardigheden. De zorgprofessional en de ICT-professional spreken elkaars taal onvoldoende. Hierdoor is de samenwerking onvoldoende effectief. Projecten lopen uit en, belangrijker nog, de resultaten voldoen onvoldoende aan de verwachtingen en sluiten onvoldoende aan op de mogelijkheden.

De kwaliteit en beheersbaarheid van ICT-innovatieprojecten binnen de zorg kunnen worden vergroot door zorgprofessionals uit de eigen organisatie op te leiden tot intermediair tussen de domeinen zorg en ICT. Deze nieuwe professional is de Advanced Health Informatics Practitioner of in gewoon Nederlands de zorginformaticus.

Inholland start eind januari 2013 met de nieuwe hbo masteropleiding Advanced Health Informatics Practice. De nieuwe opleiding is in 2012 geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding is een deeltijdopleiding met een omvang twee jaar en wordt aangeboden aan zorgprofessionals met werkervaring en een relevante hbo-bachelor opleiding. De opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals en kenmerkt zich door haar praktijkgerichtheid. Dat houdt in dat de deelnemers gedurende de opleiding werken aan concrete projecten in de eigen organisatie. Voor de aanvang van de opleiding wordt bepaald welke projecten er in de organisatie lopen of gaan lopen en welke rol de deelnemer kan spelen zodanig dat de organisatie profiteert van de inspanning van de deelnemer en de begeleiding door de opleiding en de deelnemer leert van de combinatie van de opleiding en de opgedane projectervaring. De deelnemer blijft hierdoor dicht op de praktijk, de organisatie profiteert direct al profiteert van de opleidingsinspanningen en de opleiding blijft actueel en dicht op de praktijk.

De investering van de tweejarige parttime masteropleiding is snel terugverdiend. De kosten van de opleiding zijn vergelijkbaar met de inhuur van één externe ICT-professional gedurende 1 à 2 maanden. De eigen opgeleide professional zal doorgaans nog jaren zijn kennis en ervaring inbrengen.

Daarnaast biedt de opleiding een nieuw carrièreperspectief aan bestaande zorgprofessionals die zich verder willen ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij voor het zorgberoep behouden blijven. Bij de groeiende schaarste aan zorgpersoneel, is de professionele masteropleiding ook in de toekomst een belangrijke schakel bij het aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van zorgpersoneel.

De nieuwe masteropleiding komt niet uit de lucht vallen. Al vanaf 1991 komt Inholland tegemoet aan de vraag naar zorgprofessionals die een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en kwaliteitsverbetering van zorg en welzijn met behulp van ICT en technologie. De post-hbo opleiding Health Informatics (voorheen Hogere Opleiding voor Verpleegkundig Informatica) bestaat 20 jaar en heeft de ontwikkelingen en trends op het snijvlak van zorg en ICT op de voet gevolgd.

Steeds vaker kwam vanuit het werkveld de vraag naar een erkende masteropleiding op dit gebied. In landen als de VS, Canada en Groot Brittannie bestaan deze masteropleidingen al een tijdje. En met succes. Het ligt daarom voor de hand dat juist Inholland nu in Nederland de nieuwe masteropleiding Advanced Health Informatics Practice introduceert.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen