ZZP’er in de zorg, wat is jouw Tarief?

Array

FreelanceZorgverlening.nl verstrekt informatie aan (startende) freelance zorgverleners over het starten en optimaliseren van de onderneming, zodat zorgverleners kunnen doen waar zij goed in zijn “zorgen”. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddelde tarief berekend door ZZP’ers in de zorg niet toereikend is om een goede oude dag te garanderen. FreelanceZorgverlening.nl heeft een training ontwikkelt waarin de ZZP’er zich bewust wordt van waarde van de dienst.

Veel zorgverleners overwegen te starten als freelancer/ ZZPer in de zorg, de grootste groep hierin zijn verpleegkundigen. Het is relatief eenvoudig om te starten als freelance zorgverlener. “Zorgen voor”, dat is waar de kracht en het hart ligt, een vaardigheid die zorgverleners hebben ontwikkeld en gerealiseerd.

Investeringen en voorraden zijn  niet nodig om deze dienstverlenende onderneming te starten en werkgelegenheid is er in overvloed. Het starten voor jezelf betekent vaak ook dat “zekerheden” komen te vervallen en het gevoel “niet weten waar te beginnen”werpt een drempel op om daadwerkelijk te starten als ZZP’er. Niet gek dat FreelanceZorgverlening.nl dagelijks gevraagd wordt wat het tarief is dat mag worden gevraagd, aldus Chantal Geertman (oprichtster FreelanceZorgverlening.nl).

“Het is belangrijk dat je je gedraagt als ondernemer, op het moment dat je kiest voor het ondernemerschap, oftewel werken als ZZP’er in de zorg. Dat klinkt logisch, maar het vraagt nogal wat van de zorgondernemer. Als ondernemer kan je pas succesvol zijn als je op de hoogte bent van inkomsten en uitgaven,  je tarief bepaalt en de gevolgen van je gestelde tarief op de lange termijn kunt overzien. Het vraagt een andere houding dan die van een zorgverlener in loondienst, de ZZP’er dient te onderhandelen en zakelijke afspraken te maken. Zorgverleners zeggen vaak dat ze voldoende omzetten als ZZP’er, maar is dat zo? Kan je als je zorg nodig hebt, nu of op oudere leeftijd dat voor jezelf bekostigen?

Het werken op freelance basis geeft een gevoel van vrijheid.  Het indelen van eigen tijd en het uitvoeren van taken volgens eigen protocol, zonder al te veel bureaucratie dragen daartoe bij. Daarnaast komt het ontwikkelen als en tót ondernemer.

Ben je ZZP’er in de zorg en wordt het tijd om je tarief te bepalen op basis van een degelijke berekening? Lees en doe het E-book ( met rekenmodellen) “Tarief bepalen voor Freelance Zorgverleners”. Of schrijf je in voor de training op 25-10-2012. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Chantal Geertman, Klachtenportaal Zorg

De route van mijn werkzame leven is gestart aan bed, als directe zorgverlener. Mijn werkgebieden wisselden van het verpleeghuis, de wijk, zorg voor mensen met een beperking en psychiatrie. Op de Nederlandse Antillen werkt ik voor het eerst als zelfstandig verpleegkundige en wist dat ik me wilde ontwikkelen als ondernemer.

Ik besloot een HBO opleiding te volgen waarmee ik zowel binnen als buiten de zorg kon werken Hoger Management. Terug in Nederland was ik naast "student"een zzp'er in de zorg met ambitie. Mijn doel was om zelfstandigen in de zorg op weg te ondersteunen met de ondernemerskant en het "zorgen voor jezelf".

Naast het uitwerken van mijn onderneming werd ik docente en gaf met veel plezier les en stagebegeleiding aan volwassenen wie een verkorte MBO opleiding volgden tot zorgverlener.

Het werd tijd om niet meer in opdracht van te werken en rondde de lopende opdrachten af.

Schreef en gaf trainingen en boekjes voor zelfstandigen in de zorg. De trainingen werden altijd aangepast op de behoefte van de deelnemers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Klachtenportaal Zorg is opgericht.

Tijdens de trainingen werd steeds duidelijker dat er weinig tot geen kennis was over het omgaan met klachten en de verplichte klachtenregeling in de zorg. Behalve de onbekendheid boden de bestaande regelingen te weinig service voor teveel geld.

De klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg, was een onderdeeltje van mijn eerste ondernemingsplan. Klachtenportaal Zorg is nu een erkende klachtenregeling. Met een sterk team ondersteunen we cliënten en zorgaanbieders op het moment dat ze er samen niet meer uitkomen. De procedure loopt van bemiddeling tot het desgewenst voorkomen voor de klachtencommissie.

Met Klachtenportaal Zorg heb ik mijn plek gevonden binnen de zorgsector

Recente artikelen