De opleiding tot Patiëntencoach heeft toegevoegde waarde voor Verpleegkundigen.

Array

Stichting Tinkerbell Patientencoach, winnaar van “Het Beste Patienteninitiatief” bij de Nationale Zorgjaarprijs, start in januari 2013 met een nieuwe opleiding tot patientencoach. Patientencoach is een nieuw beroep in de gezondheidszorg voor zelfstandigen. Met de basis van patientgerichtheid is deze opleiding interessant voor verpleegkundigen met hart voor hun vak en de zorgvrager.

Een patientencoach begeleidt een patient, waardoor de communicatie en de positie tot zorgverleners verbetert. De patient wordt ondersteund tot zelfredzaamheid bij gesprekken, onderzoeken en het ontvangen van informatie. Door het tijdelijk inzetten van een patientencoach hebben patienten een steun in de rug op het moment dat ze dat nodig hebben en een vaste persoon om vragen en onzekerheden mee te bespreken. Door de begeleiding leert de patient de juiste informatie uit een gesprek te halen en de juiste vragen te stellen.

Het gevolg is dat patienten zich in toenemende mate veiliger en zelfverzekerder voelen. Op het moment dat de communicatie goed verloopt, hebben ze inspraak en antwoord op hun vragen. Voor de zorgverleners is het voordeel dat patienten minder onzeker/ angstig zijn. Gesprekken lopen minder uit en er wordt minder gevraagd om bevestiging of extra gesprekken. Dit maakt de patientencoach een schakel in de zorg, een aanvulling.

Als verpleegkundige heb ik me verdiept in de opleiding en geluisterd naar de ervaringen van zorgverleners, patienten, familie en patientencoach. Wat ik hoor is komt overeen met hoe we willen werken als verpleegkundige voor de patient. Als leerling verpleegkundige leren we patientgericht te kijken, denken en te werken.

In de praktijk echter kom je als (leerling) verpleegkundige terecht in een systeem van de instelling, gericht op het zo effectief en efficient mogelijk behandelen van meerdere patienten. Je werk kan je vanuit een patientgerichte houding doen, maar binnen het systeem. Je hebt te maken met tijdsdruk, afdelingsregels en voorschriften en logischerwijs kunnen deze niet per individu aangepast worden.

Mensen die te maken krijgen met een aandoening of een ziekte komen in een achtbaan terecht van emoties afspraken en nieuwe informatie, ze gaan mee in de route die wordt aangeraden, maar kunnen vaak niet alles bevatten. Als verpleegkundige kan je tijd maken om een gesprek voor te bespreken, soms een gesprek bij te wonen en achteraf te luisteren naar de ervaringen. Maar iemand bijstaan zoals we dat graag zouden willen, lukt gewoonweg niet, want er zijn ook andere patienten.

Instellingen doen wat ze kunnen en zeker ook de zorgverleners die er werken, maar er mist iets. De werkelijke aandacht voor de patient op het moment dat hij/ zij dit nodig heeft. Op het moment dat een patient een patientencoach inzet houdt hij zelf meer grip op de situatie en voelt zich veilig. Als verpleegkundige in een instelling heb je, wanneer deze patient naar huis gaat (ook van de poli), niet meer het gevoel dat je meer had moeten doen, want je weet dat de patient “in goede handen”is.

Verpleegkundigen zijn in deze tijd op zoek naar meer voldoening uit het werk, wensen minder bureaucratie en meer patientgerichtheid. De reden waarom velen overwegen om te gaan werken als ZZP’er (eventueel parttime) Deze verpleegkundigen raad ik de opleiding tot patientencoach aan!

Binnen de opleiding ga je een persoonlijke ontwikkeling door, je leert in eerste instantie veel over jezelf en je kunt daardoor aan de slag met het daadwerkelijk kijken naar de behoefte van een ander, de patient. Je doet ervaring op met het begeleiden van een patient en wordt daarbij zelf intensief begeleid. Toegevoegd aan de opleiding is een extra module ondernemerschap binnen de zorg.

De opleiding tot patientencoach is ook bedoeld voor mensen die op andere wijze dan verpleegkundigen werkzaam zijn in de zorg, of er ervaring mee hebben, en graag een bijdrage willen leveren aan verbetering van de positie van de patient in gesprek met zorgverleners.

De eerste informatiemiddag over de opleiding heeft al plaatsgevonden. Door het succes van deze middag is er besloten een extra informatiemiddag te organiseren voor mensen die serieus overwegen de training voor het unieke beroep van Patientencoach te volgen op:

Datum: 12-12-12

Tijden: 14.30 – 16.30

Locatie: De droom van Zwolle

Koestraat 35 Zwolle

Deelname is gratis

Opgeven voor deze middag kan door een e-mail te sturen naar: Stichting Tinkerbell Patientencoach [email protected] graag naam en telefoonnummer vermelden.

http://www.stichtingtinkerbell.nl/


 

Chantal Geertman, Klachtenportaal Zorg

De route van mijn werkzame leven is gestart aan bed, als directe zorgverlener. Mijn werkgebieden wisselden van het verpleeghuis, de wijk, zorg voor mensen met een beperking en psychiatrie. Op de Nederlandse Antillen werkt ik voor het eerst als zelfstandig verpleegkundige en wist dat ik me wilde ontwikkelen als ondernemer.

Ik besloot een HBO opleiding te volgen waarmee ik zowel binnen als buiten de zorg kon werken Hoger Management. Terug in Nederland was ik naast "student"een zzp'er in de zorg met ambitie. Mijn doel was om zelfstandigen in de zorg op weg te ondersteunen met de ondernemerskant en het "zorgen voor jezelf".

Naast het uitwerken van mijn onderneming werd ik docente en gaf met veel plezier les en stagebegeleiding aan volwassenen wie een verkorte MBO opleiding volgden tot zorgverlener.

Het werd tijd om niet meer in opdracht van te werken en rondde de lopende opdrachten af.

Schreef en gaf trainingen en boekjes voor zelfstandigen in de zorg. De trainingen werden altijd aangepast op de behoefte van de deelnemers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Klachtenportaal Zorg is opgericht.

Tijdens de trainingen werd steeds duidelijker dat er weinig tot geen kennis was over het omgaan met klachten en de verplichte klachtenregeling in de zorg. Behalve de onbekendheid boden de bestaande regelingen te weinig service voor teveel geld.

De klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg, was een onderdeeltje van mijn eerste ondernemingsplan. Klachtenportaal Zorg is nu een erkende klachtenregeling. Met een sterk team ondersteunen we cliënten en zorgaanbieders op het moment dat ze er samen niet meer uitkomen. De procedure loopt van bemiddeling tot het desgewenst voorkomen voor de klachtencommissie.

Met Klachtenportaal Zorg heb ik mijn plek gevonden binnen de zorgsector

Recente artikelen