Bedrijfsgezondheidszorg moet verbeterd worden

NVABDe SER adviseert aanpassing van het stelsel van bedrijfsgezondheidszorg. Medio 2012 adviseerde de NVAB de ministeries van SZW en VWS over verbetering van de bedrijfsgezondheidszorg. Een groot deel van deze adviezen is door de SER overgenomen. Nu het kabinet nog !
Werknemers hebben recht op goede zorg. Wat moet er verbeteren?

* Betere toegankelijkheid van bedrijfsartsen voor alle – potentieel- werkenden.
* Betere afstemming met de curatieve zorg.
* Een opleidingsfonds voor het medisch specialisme arbeids- en bedrijfsgeneeskunde zodat het aantal bedrijfsartsen op peil blijft en niet afhankelijk is van marktmechanismen.
* Branchegericht organiseren en financieren van de bedrijfsgezondheidszorg zodat een onafhankelijke positie van de bedrijfsarts gewaarborgd blijft.
* Meer preventieve maatregelen op de werkvloer die er aan bijdragen dat duurzame inzetbaarheid geen kreet blijft maar beleid wordt.

Kamervragen over dreigend tekort bedrijfsartsen

Groen Links heeft inmiddels kamervragen gesteld over het dreigend tekort aan bedrijfsartsen door te weinig instroom van nieuwe bedrijfsartsen. De NVAB is blij met deze aandacht want op niet al te lange termijn zal een aanzienlijk deel van de huidige bedrijfsartsen vanwege de
pensioengerechtigde leeftijd stoppen. Jaarlijks zouden er meer dan honderd bedrijfsartsen in opleiding moeten komen om aan de vervangingsvraag te voldoen, maar in de praktijk zijn er dat slechts 10 tot 20. Een probleem dat je zo duidelijk aan ziet komen moet je aanpakken!

Op het snijvlak van gezondheidszorg en productieprocessen

De NVAB is volop bezig medisch studenten te laten zien wat het vak van bedrijfsarts inhoudt, hoe veelzijdig, uitdagend en dankbaar het is: een professie op het snijvlak van gezondheidszorg en productieprocessen.

NVAB

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen