Beantwoording Kamervragen over slechte zorg in ‘Kleine Johannes’

risicoAntwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over slechte zorg en intimidatie in de locatie voor gehandicaptenzorg ‘Kleine Johannes’ van de zorginstelling Amsta.

1. Wat is uw reactie op de uitzending ‘Zorgen ouders om zorg in Kleine Johannes’? 1)
1. Ook ik heb zorgen over de zorg bij betreffende instelling. Daarom heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: Inspectie) de locatie “De Kleine Johannes” op 3 december 2012 – voor een periode van 6 maanden – onder verscherpt toezicht gesteld en doet zij ondertussen nader onderzoek. Ik kan de uitlatingen van de moeder in de betreffende uitzending dan ook goed plaatsen. De Inspectie heeft hoge risico’s voor het toepassen van vrijheidsbeperking en het ondersteuningsplan van clienten aangetroffen. Voorts is de sturing op het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg bij “De Kleine Johannes” onvoldoende.

2. Hoe lang bent u al op de hoogte van de problemen bij de Kleine Johannes?
2. Sinds eind 2011. Eind 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Inspectie de opdracht gekregen de kwaliteit binnen de zorginstelling te verbeteren. Gedurende het verbetertraject heeft de inspectie toezicht gehouden, onder andere tot uitdrukking komend in locatiebezoeken op 9 augustus en 10 september 2012, en de daarop gebaseerde rapportage van eind november 2012. Uit de rapportage blijkt dat de uitvoering van het door de instelling eerder ingediende verbeterplan nog onvoldoende was. Daarom heeft de inspectie op 3 december 2012 verscherpt toezicht ingesteld voor de periode van zes maanden.

3. Vindt u het verantwoord dat bewoners van de Kleine Johannes slecht verzorgd worden door een tekort aan gekwalificeerd personeel? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om te zorgen dat de bewoners zo snel mogelijk goede en verantwoorde zorg krijgen? Zo nee, waarom niet?
3. Als de kwaliteit en veiligheid van clienten in het geding is, treedt de Inspectie hier tegen op zodat clienten weer verantwoorde zorg krijgen. Zie verder mijn antwoord op vraag 1 en 2.

4. Wat vindt u van de handelwijze van de Kleine Johannes die een vraag van een ouder negeerde, met het gevolg dat het kind pas na 5 weken zorg ontving voor de diagnose kinkhoest, die tevens voor 20 besmettingen zorgde? Hoe heeft dit kunnen gebeuren, en wat gaat u eraan doen om te zorgen dat dit niet meer voorkomt?

Noot redactie:
Dit was de eerste pagina van 7. Voor de overige antwoorden verwijzen we u naar de volgende link:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/09/beantwoording-kamervragen-over-slechte-zorg-in-kleine-johannes.html
Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen