NZa wijst op mogelijke prijsstijging na fusie ziekenhuizen Den Haag en Delft

fusieDe voorgenomen fusie tussen het Haga Ziekenhuis in Den Haag en de Stichting Reinier de Graaf Groep in Delft kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de ziekenhuiszorg in de regio. De prijzen voor klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg kunnen door de fusie tussen de 4 en 9% stijgen. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een zienswijze over de mogelijke fusie aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

De NZa hanteert simulatiemodellen om de gevolgen van een voorgenomen fusie in kaart te brengen. Die wijzen erop dat het Haga Ziekenhuis en de Reinier de Graaf Groep een machtspositie krijgen waardoor zij hogere prijzen kunnen vragen voor de zorg die zij leveren.

De NZa spreekt geen oordeel uit over de eventuele risico’s van de voorgenomen fusie. De NMa beoordeelt deze fusie op basis van het mededingingsrecht. De NMa neemt de zienswijze van de NZa mee in haar afweging over deze fusie.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit