Staatssecretaris neemt advies Regie aan de poort in ontvangst

nederlandOp 7 december heeft Rien Meijerink, voorzitter van de RVZ, het advies Regie aan de poort aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn. De RVZ vindt dat de gemeente aan zet is om de basiszorg te organiseren met wijkgerichte basiszorgteams. De staatssecretaris liet zich positief uit over de analyse van de eerstelijnszorg vanuit het perspectief van burgers met meervoudige problematiek.

Ook de keuze van de Raad om het advies te richten op de organisatie van de zorg kreeg zijn waardering. Het advies komt uit juist op een moment dat grote transities in de zorg gepland staan, en waarbij delen van de Awbz en de jeugdhulpverlening onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komen.

Medische zorg en gemeentelijke voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen, arbeidsreintegratie en schuldhulpverlening betreft vaak dezelfde burgers. Om deze zorg en hulpverlening goed te laten aansluiten moet het mogelijk zijn om verschillende geldstromen te bundelen. De staatssecretaris gaf aan deze bundeling mogelijk te gaan maken.

Steven van Eijck, voorzitter van de LHV, kon zich eveneens goed vinden in de analyse in het RVZ advies en zag veel overeenkomsten met de Toekomstvisie huisartsenzorg 2020. Immers de wijkgerichte basiszorgteams die de RVZ aanbeveelt helpen om huidige knelpunten in de huisartsenzorg op te lossen en vormen geen extra poort of instituut in de zorg maar verbinden bestaande eerstelijnszorgverleners waaronder de huisarts. De Rotterdamse wethouder Marco Florijn pleitte voor proeftuinen van regionale samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders. Deze bieden een veilige omgeving voor het werken over de eigen domeingrenzen heen. De ervaringen die zijn opgedaan met sociale wijkteams in diverse steden leren dat er risico is op institutionalisering en dat deze teams kunnen losdrijven van de organisaties van waaruit deze zijn gevormd.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen