Patiëntenorganisaties verzamelen ideeën voor besparingen in de zorg

Vier grote patiëntenkoepels zijn een gezamenlijk meldpunt gestart waar gebruikers van de zorg ideeën kunnen melden voor besparingen in de zorg. Mensen kunnen melden waar volgens hen onnodige kosten worden gemaakt, waar de zorg doelmatiger kan worden geregeld en waar handelingen of diagnoses dubbel worden uitgevoerd. De patiëntenorganisaties gebruiken de ideeën om bij minister Schippers van VWS duidelijk te maken dat er nog genoeg geld in de zorg te besparen is, voordat patiënten nog meer moeten gaan betalen en minder vergoed krijgen.

Voorstel aan Schippers
Het kabinet wil fors bezuinigen op de zorg. Alleen al op het basispakket wil het kabinet 1,5 miljard gaan besparen. De patiëntenkoepels vinden dit onhaalbaar en onverstandig. De organisaties vinden dat eerst de onnodige kosten in de zorg moeten worden aangepakt, voordat de rekening voor de oplopende zorgkosten bij de patiënt komt te liggen. Daarom roepen de patiëntenkoepels alle gebruikers van de zorg op om aan te geven waar volgens hen de besparingsmogelijkheden liggen.

websiteInitiatiefnemers
Het meldpunt is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, het landelijk Platform GGZ, Platform VG en de Patiëntenfederatie NPCF. Het meldpunt is bereikbaar via de websites van de vier patiëntenorganisaties. De resultaten worden over enkele weken verwacht.

Bijlagen: