Sporten met autisme

0
249
Van 30 maart t/m 6 april vindt de vierde Nationale Autismeweek plaats. In deze week, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds, wordt aandacht gevraag voor de c.a. 190.000 mensen met autisme in Nederland. Sportservice Noord-Holland doet hier graag aan mee en heeft een overzicht van al het sportaanbod voor mensen met autisme. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht de beperking, kan deelnemen aan een passende sportactiviteit.

Wat is autisme? Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar, als losse foto’s in plaats van een film. Daardoor gedragen mensen met autisme zich soms anders en worden ze vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega’s. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen, terwijl anderen dit juist heel actief doen, maar vaak op een manier die `vreemd’ overkomt. Voor iedereen met autisme geldt dat het lastig is om te leven in een wereld die je niet begrijpt en die jou niet begrijpt. Onder autisme worden alle autisme spectrum stoornissen (ASS) verstaan, zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS.

 

Waarom sporten als je autisme hebt? Als je autisme hebt, heb je moeite met communicatie, overzicht en prikkels. Het is voor veel kinderen en volwassenen met een vorm van autisme niet vanzelfsprekend om aan sport te doen. Dat is zonde en helemaal niet nodig. Wel is het nodig dat de sportomgeving goed met jou om kan gaan. Gelukkig zijn er vele verenigingen in de omgeving die dat kunnen, en hebben sommigen zelfs speciale groepen voor mensen met autisme. Sportservice Noord-Holland heeft geprobeerd om al deze verenigingen in beeld te krijgen en waar nodig te ondersteunen, waardoor een grote database is ontstaan van verenigingen die een aanbod hebben voor mensen met autisme. Ook hebben wij vorig jaar twee workshops verzorgd, zodat begeleiders van sportteams beter weten hoe ze met autisme om kunnen gaan. Een overzicht van alle verenigingen die graag mensen met autisme ontvangen staat op www.aangepastsporten.info onder sportaanbod.

 

Meer informatie? Voor persoonlijk contact met de regiomedewerker aangepast sporten in de regio Amstel & Meerlanden kunt u contact opnemen met degene in uw regio. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op deze website, waar een overzicht van het sportaanbod te vinden is en veel nieuws staat over aangepast sporten. Ook verenigingen die een beweegactiviteit hebben of willen opstarten voor mensen met autisme kunnen voor ondersteuning terecht bij de regiomedewerker. We vullen dat graag aan op de website, zodat potentiele sporters kunnen doorstromen naar uw beweegactiviteit. Het landelijke programma van de Autismeweek 2013 is te vinden op: www.autismeweek.nl.