Collectieve polis moet werken aan leefstijl bevorderen

Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf!
Op 12 maart heeft de Raad zijn advies Het belang van wederkerigheid aangeboden aan de Staatssecretaris van VWS. In de daar op volgende publiciteit is veel aandacht uitgegaan naar de koppeling die in het advies is gemaakt tussen premiekorting voor de Zvw en deelname aan een conditietest. Bij sommigen heeft dit tot verontwaardiging geleid vanuit de redenering dat kunnen deelnemen aan een conditietest voor ernstig zieke mensen geen optie is. De aanbeveling zou dan kunnen leiden tot discriminatie in de premiekorting op basis van de gezondheidstoestand van het individu.

Dit is uiteraard niet de strekking van de aanbeveling. De lijn in het advies is dat van verzekerden in het kader van de wederkerigheid een redelijke inspanning kan worden verwacht om de gezondheid te bevorderen, en dat dit kan worden gestimuleerd door een premiekorting te geven aan mensen die deelnemen aan preventieprogramma’s. Daar zou een conditietest in kunnen passen, waarbij het dus niet gaat om de uitslag maar om werken aan de leefstijl. Niettemin zal, om elk misverstand te voorkomen, het voorbeeld van deelname aan een conditietest in de gedrukte versie van het advies niet meer bij de aanbevelingen worden opgenomen.

bron: RVZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen