Veiligheid hydrocortison bij baby’s

vroeggeboorteOnderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht, hebben aangetoond dat hydrocortison een beter alternatief lijkt om schade aan de onrijpe longen van te vroeggeboren baby’s te voorkomen. Volgens arts-onderzoeker drs. Karina Kersbergen en Kinderarts-neonatoloog, dr. Manon Benders heeft het gebruik van hydrocortison minder nadelige effecten op de ontwikkeling van de hersenen dan het medicijn dexamethason dat nu vaak gebruikt wordt als behandeling voor longschade bij te vroeg geboren baby’s.

In de studie van Karina Kersbergen en Manon Benders, die deze week is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Journal of Pediatrics, werden 73 premature baby’s met slecht ontwikkelde longen, waarvoor kunstmatige beademing, gemiddeld 22 dagen behandeld met hydrocortison en vergeleken met 73 premature baby’s die niet waren behandeld. Vervolgens werd op de uitgerekende datum, ongeveer 3 maanden na de geboorte, een hersenonderzoek verricht met behulp van een MRI-scan. Daarbij keken de Utrechtse onderzoekers of er verschillen in hersenontwikkeling waren tussen de twee groepen. Het bleek dat er geen verschillen waren tussen de twee groepen in hersenvolume van zowel de grote als de kleine hersenen.

De huidige studie had enkele beperkingen zoals het retrospectieve karakter ervan, en er zijn nog geen lang-termijneffecten bekend omdat de kinderen nog te jong zijn om te weten hoe ze het op de lange termijn doen. In een eerdere retrospectieve studie door deze onderzoeksgroep werden echter wel minder lange termijn effecten gevonden met hydrocortison dan na dexamethason behandeling.

Het toedienen van corticosteroiden is een behandelingsoptie bij te vroeg geboren baby’s met longschade. Van dexamethason, een corticosteroid dat vaak gebruikt wordt, is bekend dat dit een afname van het hersenvolume van 20-30 procent veroorzaakt en dat deze kinderen later meer ontwikkelingsproblemen hebben dan kinderen die niet behandeld zijn met dexamethason. Hydrocortison en dexamethason zijn geneesmiddelen uit de groep van corticosteroiden. Het verschil in gevonden bijwerkingen tussen hydrocortison in deze studie en dexamethason in eerdere studies kan mogelijk worden verklaard door het feit dat beide stoffen in de hersenen aan andere receptoren binden. Ook wordt hydrocortison in de hersenen sneller afgebroken dan dexamethason en kan het in een lagere dosering gegeven worden. Hierdoor is het risico lager dat hersenweefsel aan een te hoge dosis wordt
blootgesteld.

Dr. Benders: “Wij zijn van mening dat onze studies een aanmoediging zou kunnen zijn om hydrocortison in plaats van dexamethason te gebruiken in deze kwetsbare groep kinderen, met een goede voorlichting aan de ouders. Hydrocortison lijkt net zo succesvol in behandeling als dexamethason, maar lijkt minder neurologische bijwerkingen te hebben. Een definitief antwoord over effectiviteit van hydrocortison hopen we te krijgen in een Nederlands/Belgische gerandomiseerde multicenter trial die recentelijk is geinitieerd”.

Referentie
Kersbergen KJ, Vries LS de, Kooij BJM van, Isgum I, Rademaker KJ, Bel F van, Hueppi PS, Dubois J, Groenendaal F, Benders MJNL. Hydrocortisone treatment for bronchopulmonary dysplasia and brain volumes in preterm infants. Journal of Pediatrics 2013, in press