Integriteitskwesties zijn geen incidenten

0
285

Integriteitskwesties zijn aan de orde van de dag binnen de publieke en de private sector. Deze affaires kunnen doorgaans niet afgedaan worden als incidenten maar hebben dieper liggende oorzaken. Dat blijkt uit interviews met twaalf topbestuurders in de vandaag verschenen Berenschot-publicatie ‘Zo doen we dat hier. Bestuurders over het stimuleren van integriteit’. Deze verhalen geven inzicht in het morele krachtenveld waarbinnen bestuurders opereren.

Gefingeerde onderzoeksdata op universiteiten, onterecht uitgereikte diploma’s op hogescholen, onrechtmatige declaraties in het openbaar bestuur en buitensporige bonussen bij maatschappelijke organisaties. Organisaties die te maken krijgen met dergelijke misstanden proberen deze niet zelden af te doen als incidenten. De realiteit is echter dat er binnen deze organisaties een voedingsbodem is ontstaan waarbinnen dergelijke incidenten zich hebben kunnen voordoen. vertrouwenDat maakt genoemde misstanden veel structureler dan doorgaans gedacht. Integriteit is dus niet eenmalig ‘op te lossen’. Albert Jan Stam, associate partner bij Berenschot en een van de auteurs van het boek, licht toe: “Integriteit kan worden beschouwd als een werkwoord. Simpel gezegd heeft het te maken met het handelen overeenkomstig maatschappelijke, professionele, organisatorische, sociale en persoonlijke waarden – ook bij oneigenlijke druk van buitenaf om hiervan af te wijken.”

De bestuurders die werden geïnterviewd voor ‘Zo doen we dat hier’ zijn afkomstig uit de sectoren onderwijs, zorg, openbaar bestuur, corporaties en financiële dienstverlening. Hun persoonlijke verhalen geven een caleidoscopisch beeld van de wijze waarop zij integriteit binnen hun organisatie stimuleren. Op basis van hun inzichten presenteren de auteurs zeven krachten die onmisbaar blijken om integer gedrag binnen organisaties te bevorderen. Bij elke kracht worden drie concrete handvatten aangereikt. Tevens worden de valkuilen benoemd die bestuurders in de dagelijkse praktijk moeten zien te vermijden.

De geïnterviewde zorgbestuurders zijn:
– Hans Büller (voormalig bestuursvoorzitter Erasmus Medisch Centrum)
– Maarten Rook (voorzitter Vereniging Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen)
– Greet Prins (bestuursvoorzitter Philadelphia Zorg)
– Else Bos (chief executive officer PGGM)

Het voorwoord is geschreven door George van Houts, cabaretier/theatermaker en acteur in de eigen stukken De verleiders, de casanova’s van de vastgoedfraude en De verleiders, de val van een super-man, over de boekhoudfraude bij Ahold.

Berenschot
Naam publicatie: ‘Zo doen we dat hier. Bestuurders over het stimuleren van integriteit.’ Auteurs: Niels-Ingvar Boer, adviseur bij Berenschot, en Albert Jan Stam, associate partner bij Berenschot. Berenschot, Utrecht, 2013. Prijs Euro 24,95. Zie ook: www.berenschot.nl/publicaties.

Robert Wester in dienst bij adviesbureau Berenschot
Zorg voor jeugd in 2015 kwetsbaar naar gemeenten
Regie op ICT: dé oplossing of toch niet
Agrofoodsector worstelt met prijsconcurrentie

Bron: Berenschot