Cognitieve Remediatie Therapie helpt bij eetstoornisklachten

Array

eetstoornisCognitieve Remediatie Therapie (CRT) helpt bij eetstoornisklachten, zo blijkt uit onderzoek van Centrum Eetstoornissen Ursula en Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Ook heeft CRT effect op de kwaliteit van leven bij patiënten met een ernstige en langdurige eetstoornis. “Mensen met een eetstoornis denken vaak heel rigide,” aldus prof. Eric van Furth, hoogleraar LUMC, “CRT doorbreekt deze patronen, waardoor patiënten beter gaan eten.”

“Mensen met een eetstoornis,” zegt Van Furth, “zijn vaak minder goed in staat om van oplossingsstrategie te wisselen. “Deze starheid in hun manier van denken zorgt er mede voor dat zij niet zo goed in staat zijn hun gedrag te veranderen”, vervolgt Van Furth. “Dit heeft invloed op de ontwikkeling en het beloop van de eetstoornis. Daarnaast blijken mensen met een eetstoornis meer moeite te hebben met het tegelijk uitvoeren van verschillende taken. Het doel van CRT is om mensen meer flexibiliteit te geven in hun manier van denken.”

Uitkomsten onderzoek
Patiënten die naast een intensieve behandeling (deeltijd of klinisch) ook CRT kregen, meldden na een half jaar minder eetstoornisklachten dan patiënten die geen CRT kregen. Ook bleken zij na zes weken meer verbeterd te zijn in hun dagelijks functioneren. CRT lijkt hiermee een veelbelovende nieuwe behandeling te zijn die de bestaande behandelingen versterkt. De onderzoekers gaan nu de effectiviteit van CRT verder onderzoeken.

Cognitieve Remediatie Therapie
CRT heeft als doel de mentale flexibiliteit te vergroten door het doen van oefeningen en kleine gedragsexperimenten. Hierdoor krijgen patiënten meer inzicht in hun manier van denken. Je zou kunnen zeggen dat het een soort hersengymnastiek is. De vertaling naar het dagelijks leven is heel belangrijk. CRT wordt al toegepast bij patiënten met schizofrenie.

Publicatie
De onderzoekers onder leiding van prof. Eric van Furth en prof. Annemarie van Elburg, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, publiceren de bevindingen van deze eerste gerandomiseerde behandelstudie in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Psychosomatics & Psychotherapy. Het onderzoek werd uitgevoerd door Centrum Eetstoornissen Ursula en Altrecht Eetstoornissen Rintveld.

De twee instituten hebben een gerandomiseerde en gecontroleerde behandelstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van Cognitieve Remediatie Therapie. Tweeëntachtig patiënten werden door het lot toegewezen aan ofwel de CRT-groep of wel de controle groep. In dit onderzoek kregen 41 patiënten die waren opgenomen in de kliniek, 10 sessies CRT in de eerste 6 weken van de opname. De andere 41 patiënten die ook in de kliniek behandeld werden kregen dat niet en zaten dus in de controle groep.

Eerder onderzoek
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een eetstoornis kwetsbaarheden hebben in het (neuro)cognitief functioneren. Niet alleen is de inhoud van het denken van mensen met een eetstoornis star maar ook de manier waarop zij denken blijkt vaak rigide. Dit zorgt er mede voor dat zij niet zo goed in staat zijn hun gedrag te veranderen en dit heeft invloed op de ontwikkeling en het beloop van de eetstoornis. Deze inzichten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Cognitive Remediation Therapy (CRT).

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen