AMC: Huisarts Tuitjenhorn ten onrechte niet geïnformeerd

Array

Het AMC heeft de interne evaluatie over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn afgerond en lessen getrokken uit de gebeurtenissen. Bij de AMC-evaluatie is onder meer vastgesteld dat het optreden van huisarts Tromp alle reden gaf voor een melding bij de IGZ. In de collegiale zorgvuldigheid ten opzichte van huisarts Tromp, als opleider van de coassistent, is het AMC echter tekortgeschoten. De Raad van Bestuur betreurt dat zeer.
Het betreft een voorlopige conclusie, vooruitlopend op de externe evaluatie die minister Schippers in november aankondigde.
Bij deze evaluatie waren naast de betrokkenen in het AMC een aantal externe partijen betrokken, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Huisartsopleiding Nederland.

amcDe evaluatie resulteerde in de volgende conclusies:
– het AMC had contact moeten opnemen met huisarts Tromp
– de melding bij de IGZ was terecht
– AMC-procedure voor contact met de IGZ is niet gevolgd
– bij melding aan de IGZ moet de melder zich realiseren dat het OM kan worden ingeschakeld

Het AMC heeft met de evaluatie lessen willen trekken uit de gebeurtenissen in Tuitjenhorn. Het betreft de omgang met externe opleiders (collegiaal overleg), het contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), en de procedure van melding aan de IGZ.
De Raad van Bestuur betreurt het bijzonder dat de gebeurtenissen in Tuitjenhorn zo’n dramatische wending hebben genomen.

Collegiaal overleg
Bij een vermoeden of blijk van onprofessioneel of normoverschrijdend handelen dient contact opgenomen te worden met de betreffende opleider – acuut en ernstig gevaar voor de patiëntenzorg daargelaten. Opleidingsinstituten zoals het AMC zullen in zo’n situatie altijd contact op moeten nemen met de betreffende opleider.
Huisarts Tromp had geïnformeerd moeten worden over de melding. Nu is dat niet gebeurd. Dat is volgens de Raad van Bestuur niet goed en niet collegiaal.
Dat de inspectie er bij de melders van de afdeling Huisartsgeneeskunde op aandrong de huisarts in kwestie niet in te lichten en dat de melders de anonimiteit van de coassistent wilden beschermen, was niet voldoende reden om dat na te laten. Het AMC heeft hier als opleidingsinstituut een eigen verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om collegiaal overleg, niet om de toepassing van hoor- en wederhoor. Het is immers niet aan een onderwijsinstelling om aan waarheidsvinding te doen, die taak ligt bij de IGZ.

Adviesaanvraag en melding
Advies vragen aan de IGZ aan de hand van de beschrijving van zo’n ernstige casus betekent in feite een melding doen. Bij het vragen van advies aan de IGZ moet ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de casus wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie omdat een strafbaar feit vermoed kan worden. De melder verliest dan de regie op de casus. Dat de adviesvraag aan de IGZ zich in deze richting zou ontwikkelen is door de betrokken huisartsen van de afdeling Huisartsgeneeskunde niet voorzien. Het volgen van de AMC-procedure t.a.v. melden bij de IGZ had hen kunnen helpen om meer controle op de melding te houden.

Interne procedure
Elk contact vanuit het AMC met de IGZ behoort via het Directoraat Patiëntenzorg te lopen en elke melding dient bekend te zijn bij de Raad van Bestuur. De casus Tuitjenhorn speelt vanaf 22 augustus, de RvB werd pas geinformeerd op 12 september.
Het volgen van de AMC-procedure voor melden bij de IGZ levert extra momenten van reflectie op en draagt bij aan een breedgedragen besluit om tot melding over te gaan. Hoewel uit de evaluatie blijkt dat de IGZ geïnformeerd moest worden over deze casus, constateert het AMC dat de interne afspraken ten aanzien van melden helaas niet zijn gevolgd.

In het kader van de evaluatie van het AMC hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de direct betrokken huisartsen van de afdeling Huisartsgeneeskunde en de Raad van Bestuur. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd met een aantal externe betrokkenen.
Bij deze bijeenkomst van afgelopen donderdag (12 december) waren vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aanwezig evenals vertegenwoordigers van de Huisartsopleiding Nederland, de huisartsenkring Noord-Holland, de hagro Schagen (waar de praktijk in Tuitjenhorn lid van is), de huisartsvereniging Amsterdam, gezondheidszorgjuristen, (medisch) ethici en de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).
Vanuit het AMC waren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vertegenwoordigd, evenals de medische directie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid AMC, de huisartsopleiding AMC, de afdeling Huisartsgeneeskunde en een aantal hoofden en coördinatoren van de AMC-opleiding Geneeskunde.

Bron: AMC

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

One thought on "AMC: Huisarts Tuitjenhorn ten onrechte niet geïnformeerd"

  1. Siegfried van Hoek

    “Leuk’ dat AMC en hun raad bestuur… laat ze ook ff gauw naar IGZ stappen in verband met: http://www.slideshare.net/adaqcra/vijf-jaren-later-medisch-onderzoek-deel-c-omg-25828746 vanwege hun eigen betrokkenheid in georganiseerde medische misdaad… te gek voor woorden? Maak je niet te sappel IGZ is net zo verzakend als het AMC in kwesties so far. RESPECT 4 DRS TROMP !

Comments are closed.

Recente artikelen