Geen overdracht hepatitis virus door defect waterspoelsysteem bij scopie onderzoek

waterIn het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn bij de patiënten die in juli jl. zijn teruggeroepen, voor zover wij hebben kunnen nagaan, geen overdrachten met het hepatitis virus gevonden die in verband kunnen worden gebracht met het defecte waterspoelsysteem.

In de periode van 4 oktober 2012 tot en met 14 juni 2013 voldeed het waterspoelsysteem dat gebruikt wordt tijdens een endoscopie (maag- of darmonderzoek) niet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Het ziekenhuis nodigde ongeveer 1800 patiënten uit die in die periode een endoscopie (maag- of darmonderzoek) hadden ondergaan in het Maag- Darm- en Levercentrum om hun bloed te laten testen op hepatitis (geelzucht). De kans op overdracht van het hepatitis virus was van meet af aan gering, maar het ziekenhuis kon niet voor 100 procent uitsluiten dat géén overdracht had plaatsgevonden. Vandaar dat de patiënten uit voorzorg werden teruggeroepen.

Van de 1800 mensen die het ziekenhuis de afgelopen maanden heeft onderzocht, bleken 11 mensen ooit met het hepatitis virus te zijn besmet. Deze besmettingsgevallen zijn echter niet in verband te brengen met het defecte waterspoelsysteem, is uit nauwgezet onderzoek gebleken. De bevindingen zijn gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie heeft vastgesteld dat naast een adequaat patiëntenonderzoek, ook een adequaat calamiteitenonderzoek heeft plaatsgevonden.

De spoelsystemen zijn onlangs weer in gebruik genomen. Er wordt nu gebruik gemaakt van een disposable spoelslangensysteem waardoor het Maasstad Ziekenhuis aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet.