OLVG-chirurg Simons erelid Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

0
1885

Onlangs benoemde de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) dr. Maarten Simons tot erelid. Simons is (trauma)chirurg en vice-opleider Spoedeisende Hulp (SEH) bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam.

De NVSHA is in 1999 opgericht als de wetenschappelijke vereniging voor spoedeisende hulp artsen. Sinds 2008 is, mede door toedoen van Simons, spoedeisende geneeskunde erkend als profiel specialisme. De NVSHA is trots op Simons als erelid.

olvg_chirurg_simons_erelid_nederlandse_vereniging_van_spoedeisende_hulp_artsen_largeVele horden genomen
Simons zet zich sinds 1999 als voorvechter in voor de opleiding tot SEH-arts. Crispijn van den Brand, NVSHA-voorzitter: “Met Maarten aan het roer was het OLVG één van de eerste vier ziekenhuizen waar gestart werd met een drie jarige opleiding tot SEH-arts. Sinds de start van de opleiding in 2000 heeft Maarten een voortrekkersrol gehad binnen de spoedeisende geneeskunde in Nederland en tot op de dag van vandaag is hij actief betrokken bij de ontwikkeling van het vakgebied.” Simons zelf is zeer vereerd met zijn benoeming en trots op hetgeen in vijftien jaar bereikt is. “Met groot plezier kijk ik terug op de vele horden die genomen zijn in de ontwikkeling van een nieuw medisch vakgebied en wil deze eer nadrukkelijk delen met velen die in het OLVG en landelijk zich, vaak naast hun eigen werkzaamheden, ingezet hebben. Ik zie de verdere ontwikkeling van de spoedeisende geneeskunde met vertrouwen tegemoet en speel graag nog een rol in de te nemen horden naar een volwassen medisch specialisme”, vertelt Simons. Het OLVG is trots op Simons. Peter van der Meer, vice-voorzitter raad van bestuur bij het OLVG, roemt Simons zijn persoonlijke harde werk van de afgelopen vijftien jaar voor de inzet en de positionering van de SEH-arts. “Maarten heeft zich keihard ingezet voor het OLVG, de Spoedeisende Hulp en de toekomst van de SEH-arts in het bijzonder.” Simons stond aan de wieg van de opleiding tot SEH-arts. Inmiddels zijn meer dan vijfentwintig SEH-artsen in het OLVG opgeleid.

130 Patiënten per dag
De Spoedeisende Hulp (SEH) van het OLVG is met 2100m2 qua oppervlakte de grootste SEH van Nederland. Het is ook de drukste SEH van Nederland. Per jaar maken namelijk zo’n 47.000 patiënten gebruik van de diensten, ongeveer 130 per dag. Zeventig procent van deze patiënten komt op eigen initiatief. Het is ook de enige SEH in de binnenstad van Amsterdam en heeft mede daarom onder andere te maken met specifieke doelgroepen zoals drugsgebruikers en toeristen. Bij de SEH werken honderd mensen (fulltimers en parttimers).

Bron: OLVG