Online zelfhulp effectief in terugdringen gedachten aan zelfmoord

0
460

Voor het eerst aangetoond dat behandeling via internet ook echt werkt
Een nieuwe online zelfhulpcursus, ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam, is effectief in het terugdringen van gedachten aan zelfmoord. Mensen die aan zelfmoord denken hebben na afloop van de cursus beduidend minder suïcidale gedachten dan degenen die alleen toegang hebben tot reguliere hulp en informatie over zelfmoord. Bovendien piekerden deelnemers aan de cursus minder over zelfmoord, ze voelden zich minder depressief, minder angstig en minder hopeloos. Dat blijkt uit onderzoek van psychologen van de VU dat is verschenen in het tijdschrift PLOS ONE. Hiermee is voor het eerst aangetoond dat online behandeling van zelfmoordgedachten ook echt werkt. De cursus is via het online suïcidepreventieplatform 113online.nl voor iedereen gratis toegankelijk.suicideInternet neemt barrières weg
“Lang niet alle mensen die aan zelfmoord denken praten daarover met een huisarts of hulpverlener,” zegt VU-hoogleraar Ad Kerkhof. “Mensen schamen zich ervoor, hopen dat de problemen ooit vanzelf overgaan, of zijn bang om opgenomen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het internet kan die barrières wegnemen en mensen kunnen anoniem achter hun beeldscherm toch hulp krijgen voor hun kwellende gedachten.”

Cursus levert besparing op
De zelfhulpcursus bestaat uit oefeningen, zoals het dagelijks bijhouden van de frequentie en de ernst van de zelfmoordgedachten, het uitdagen en realistischer maken van sombere verwachtingen over de toekomst, en het registreren van zelfkritische gedachten zoals ‘ik ben anderen alleen maar tot last’. Daarnaast kunnen deelnemers een crisis- en veiligheidsplan maken, zodat ze weten wat ze kunnen doen als ze in een suïcidale crisis terechtkomen. “De cursus zorgt ervoor dat deelnemers zich bewuster worden van hun gedachten waardoor hun zelfmoordgedachten afnemen. We hebben niet alleen aangetoond dat de cursus hierin effectief is, maar ook dat hij naar verhouding goedkoop is aan te bieden en zelfs een besparing oplevert aan andere kosten zoals medische kosten en productieverlies,” zegt Kerkhof.

Internationale belangstelling
Het Technology Transfer Office van de VU helpt bij de verdere verspreiding van de cursus die momenteel wordt uitgetest in Australië, Spanje, Denemarken en onder Turkse migranten in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere landen is veel belangstelling. De cursus is de afgelopen jaren door honderden suïcidale mensen gevolgd. Omdat de cursus laagdrempelig en via het internet wordt aangeboden kunnen duizenden mensen worden bereikt die anders misschien nooit enige hulp hadden gezocht.

Bron: VUmc