Vaccin reduceert kans op longontsteking

Array

longenDe kans voor ouderen om een longontsteking op te lopen kan worden verminderd door middel van vaccinatie. Een baanbrekende studie onder leiding van het UMC Utrecht met ongeveer 85.000 deelnemers heeft de werkzaamheid aangetoond van een vaccin tegen verschillende varianten van de pneumokokkenbacterie bij Nederlandse 65-plussers. Het is wereldwijd de grootste goed-gecontroleerde studie naar de werkzaamheid van een vaccin die ooit in volwassenen is uitgevoerd.

Het hoofddoel van de ‘Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults’ (CAPiTA) studie was om in een placebo-gecontroleerde studie de werkzaamheid van een bestaand vaccin (Prevenar-13) tegen 13 verschillende typen van de belangrijkste verwekker van longontsteking (Streptococcus pneumoniae) in ouderen vast te stellen.
Een voorloper van het vaccin is als Prevenar-7 sinds 2006 in Nederland beschikbaar ter preventie van longontsteking in kinderen. Opvolger Prevenar-13 is enkele jaren geleden in Nederland (en andere Europese landen) als een veelbelovend vaccin op de markt gekomen, maar over de werking ervan in ouderen was tot nu toe onvoldoende bekend.

Preventie longontsteking in ouderen door vaccinatie
“We zijn erg blij met de resultaten van de CAPiTA studie omdat nu voor het eerst onomstotelijk is komen vast te staan dat een belangrijk deel van de longontstekingen in ouderen door middel van vaccinatie voorkómen kan worden,” aldus prof. dr. Marc Bonten, onderzoeksleider van de studie en verbonden aan het UMC Utrecht.

Longontsteking belangrijke doodsoorzaak
Longontsteking (pneumonie) is een ontsteking van de longblaasjes en het omringende weefsel, en wordt vaak veroorzaakt door een infectie met de pneumokokkenbacterie. Wanneer de ziekte niet tijdig behandeld wordt, kunnen de longblaasjes zodanig verzwakken, dat de longinhoud kleiner wordt, waardoor een de patiënt kan sterven.

Longontsteking komt ongeveer 450 miljoen keer per jaar voor en is wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan 4 miljoen doden per jaar. De ziekte treedt vaak op als complicatie van andere aandoeningen of wanneer een patiënt al een verlaagde weerstand heeft door andere oorzaken. Ofschoon longontsteking een belangrijke doodsoorzaak is in alle leeftijdsgroepen, zijn vooral kinderen en ouderen het slachtoffer.

Meer gedetailleerde resultaten van het CAPiTA-onderzoek zullen door prof. Bonten op 12 maart 2014 worden gepresenteerd tijdens het International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) in Hyderabad (India).

Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

Recente artikelen