Keuzevrijheid zorgontvanger moet uitgangspunt zijn

0
273

Iedere patiënt moet te allen tijde zelf zijn of haar zorgverlener kunnen kiezen. Daarom roepen we de leden van de Tweede Kamer op tegen het voorstel te stemmen. En u ook. Het is onze overtuiging dat en een fundamenteel recht om een eigen (huis)arts, tandarts, psycholoog of fysiotherapeut te kunnen kiezen.

ChristenUnie-leider Arie Slob voert de druk bij de gesprekken met het kabinet verder op. In een gesprek met  EenVandaag zegt Slob dat “keuzevrijheid van de zorgontvangers het uitgangspunt moet zijn”. Slob noemt de keus voor de huisarts als een voorbeeld. “Dat is zoiets persoonlijks, daar moet geen verzekeraar tussen gaan zitten”.

vrije keus“We laten ons niet zomaar in een wettekst wringen”, aldus Slob. “We gaan niet zo maar een passage ondertekenen, waar ik grote vraagtekens bij heb als het gaat om de zorgontvangers en als het gaat om de zorgaanbieders”.

Ook de VvAA komt op voor de vrije artsenkeuze
De vrije artsenkeuze is straks van de baan stelt de VvAA. Als het aan de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt beslist de patiënt niet langer welke zorgverlener of instelling hij of zij bezoekt, maar de zorgverzekeraar. De NZa stelt in haar advies aan de minister dat de afschaffing van de vrije artsenkeuze voor verzekerden een financieel voordeel van € 100,- per jaar oplevert. De NZa onderbouwt dat overigens verder niet.

Gevolgen voor patiënten

Het voorstel van minister Schippers en NZa heeft grote consequenties voor patiënten. Het plan wordt gesteund door de VVD. Zo kunnen chronische patiënten bij het switchen van de zorgverzekeraar ineens hun vertrouwde van zorgverlener of -instelling en hun contacten met vertrouwde verpleegkundigen en artsen kwijtraken. Of aan patiënten die rondom de jaarwisseling van het ene ziekenhuis naar het andere moeten verhuizen, omdat de zorgverzekeraar het ene ziekenhuis niet meer contracteert.

Het voorstel heeft ook gevolgen voor de relatie tussen u als zorgverlener en uw patiënten. De ChristenUnie en de VvAA zijn van mening dat deze vertrouwensrelatie niet nodeloos onder druk mag worden gezet. Daarnaast zijn wij van mening dat de keuze voor een zorgverlener niet mag afhangen van de eerdere keuze voor een verzekeringsvorm. Tenslotte mag het niet zo zijn dat de zorgverzekeraars voor Nederlandse burgers bepalen door wie en waar zij behandeld worden.

VvAA wil voorkomen dat de patiënt straks niets meer te kiezen heeft en dat de relatie tussen arts en patiënt onder druk komt te staan. Het feit dat dit voorstel zo snel mogelijk door de Kamer geloodst lijkt te gaan worden, verontrust VvAA dan ook ten zeerste. In een brief roepen zij de Tweede Kamer op te voorkomen dat een fundamenteel recht van de Nederlandse burger wordt aangetast. We vragen u hetzelfde te doen.

Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie zullen de coalitieparttijen en het kabinet vandaag nog niet tot een akkoord komen. “We komen er vandaag zeker niet uit. Daarvoor is de impact van de problematiek op de samenleving veel te groot”.