VGN wil bevestiging dat ZZP VG3 naar Wlz gaat

0
315

De zorgzwaartepakketten VV4 en VG3 lijken qua zorgzwaarte zoveel op elkaar dat de VGN wil dat ZZP VG3, evenals ZZP VV4, straks onder de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat vallen. Het extra geld dat nu beschikbaar blijkt, is een kans om deze kwetsbare groep die zorg te blijven geven die hen toekomt. In een brief aan de Tweede Kamer vragen we de staatssecretaris dat te laten bevestigen tijdens het debat van volgende week over de Wmo 2015.

Uit de contouren van het zorgakkoord waarover het kabinet met hulp van D66, ChristenUnie en SGP het gister eens zijn geworden, blijkt dat er extra geld beschikbaar komt voor de zorg. VGN 824x675Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen die hier nu over lopen, is het het behoud van ZZP VV4 in de Wlz. De VGN wil dit ook gerealiseerd zien voor ZZP VG3. Het gaat hier om cliënten met een verstandelijke beperking die een beschermde woonomgeving nodig hebben met vertrouwde gezichten en duidelijke structuur. De zorg en ondersteuning die deze groep vraagt, is te zwaar voor de Wmo.
In de brief wijst de VGN de Tweede Kamerleden verder nog op een aantal andere punten die in de afronding van het wettraject nog extra aandacht vragen, zoals de samenhang met de Jeugdwet en Participatiewet. Binnen het gemeentelijk domein moet er ruimte zijn voor trainingshuizen waar jongeren kunnen oefenen om zelfstandig te wonen, zelf leren te koken, het huis schoon te maken. Dit kan nét het verschil maken dat iemand zich later wel kan redden in de Wmo en geen beroep hoeft te doen op de Wlz.

De huidige planning van het wettraject is te krap om gemeenten en aanbieders goed voorbereid te laten starten, vindt de VGN. Gemeenten hoeven gehandicaptenzorgaanbieders pas drie maanden voor het aflopen van een contract te laten weten of ze een Wmo-voorziening (blijven) afnemen of niet. Dit is te kort dag om te anticiperen in verband met eventuele reorganisatietrajecten. Zij hebben hier minimaal een half jaar voor nodig.

De VGN vindt dat de Wmo zo eenvoudig mogelijk moet worden ingericht zonder onnodige administratieve lasten. Maar er is meer nodig om de Wmo te laten slagen. In een top 5 speerpunten pleiten we onder andere voor een overgangsjaar voor huidige cliënten en specifieke maatregelen voor mensen die heel specialistische zorg krijgen en minder administratie. Ook vragen we aandacht voor de gevolgen voor werknemers.

U leest de brief aan de Tweede Kamer en de top 5 speerpunten om de Wmo te laten slagen in de bijlage.