Geen toename gaatjes gebit jongeren

gebit4-300x200Het aantal Nederlandse jongeren dat nog nooit een gaatje in een kies of tand heeft gehad is de afgelopen 20 jaar gelijk gebleven of zelfs toegenomen. Dat laten Annemarie Schuller (TNO) en collega’s zien in Community Dentistry and Oral Epidemiology (2014;42:178-184).

In 1990 en 1996 namen de auteurs een steekproef van 8-, 14- en 20-jarigen uit de ziekenfondsdatabank. In 2003 (ziekenfonds) en 2009 (GGD en gemeente) selecteerden zij een aantal 9-, 15- en 21-jarigen. De deelnemers woonden in Alphen a/d Rijn, Gouda, Breda en ’s-Hertogenbosch en de studie bestond uit een vragenlijst en een mondonderzoek. In totaal deden bijna 5400 jongeren mee.

Onder jongeren met een lage sociaal-economische status (SES) steeg het percentage zonder cariëservaring: onder 14-jarigen van 33% (1990) tot 49% (2009) en onder 20-jarigen van 6% tot 26%. In de hoge-SES-groep steeg het aantal twintigers dat nog nooit gaatjes had in die periode van 6% tot 30%. De gemiddelde cariësernst daalde onder 9-jarigen (hoge SES) en onder 20-jarigen (lage SES).

Corine Visscher (ACTA) en collega’s melden dat een aangetast gebit geassocieerd is met een lagere mondgezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Vooral uitneembare prothesen en gebitten hebben een negatieve impact (J Oral Rehabil. 2014; epub 4 april).

De onderzoekers bestudeerden het verband tussen de ‘oral health-related quality of life’ (OHRQoL) en tandheelkundige status (natuurlijk gebit, prothesen, kunstgebit of verlies van alle tanden). In 2007 werden ruim 1600 volwassen inwoners van ’s-Hertogenbosch thuis geïnterviewd (respons: 68%). De 1407 deelnemers die nog minstens 1 tand in hun mond hadden kregen een uitnodiging voor een mondonderzoek (respons: 69%).

Mensen met vaste tandprothesen rapporteerden een even hoge orale kwaliteit van leven als mensen die al hun tanden nog hadden. Mensen met vaste prothesen hadden wel een betere OHRQoL dan mensen met een uitneembaar gedeeltelijk kunstgebit. Deelnemers met een overkappingsprothese of klikgebit (behoud van wortels) noteerden verrassenderwijs een mindere orale kwaliteit van leven dan deelnemers met een ‘gewoon’ kunstgebit.

Bron: NTvG/Lucas Mevius

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen