Financierbaarheid ziekenhuizen vereist heldere keuzes in transitie

De huidige transitie naar meer marktwerking in de ziekenhuiszorg brengt kansen, maar ook risico’s met zich mee. Maatregelen om het stelsel duurzaam in te richten stapelen zich op. De productie is onder druk komen te staan. Ook beginnen ziekenhuizen steeds meer op ‘gewone’ bedrijven te lijken. Een faillissement is niet langer ondenkbaar.

Ziekenhuizen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun continuïteit en het vergroten van de veelal dunne marges. De vele beleidsmaatregelen zorgen voor een continue dynamiek die voorlopig alleen maar in hevigheid toeneemt. image001De exploitatierisico’s die dit met zich meebrengt, hebben ook hun weerslag op de financierbaarheid. Ziekenhuizen krijgen met strengere voorwaarden en hogere kosten van financiering te maken. Zij kunnen niet allemaal hetzelfde blijven doen. De druk op productie en omzet stelt nieuwe eisen: meer focus, terug naar de kern, voldoende flexibiliteit en een actief beheer van werkkapitaal. Om regie over de eigen toekomst te kunnen voeren is verder intensieve samenwerking met eerste- en tweedelijns partners en verzekeraars van groot belang. Net als het maken van heldere portefeuillekeuzes. Een onderscheidende (regionale) concurrentiepositie zal steeds vaker het succes bepalen op de weg naar financierbare groei. Download hier het rapport Sectorvisie Ziekenhuiszorg – Financierbaarheid vereist heldere keuzes in transitie – april 2014.pdf

Bron: ING