Behoefte aan ICT-onderwijs groot onder artsen

ICT-200x200AMC/UvA peilde samen met de KNMG de behoefte onder artsen aan onderwijs over eHealth en ICT in de zorg. Die blijkt groot, ook onder artsen die al een voortrekkersrol vervullen.

Steeds meer patiënten gebruiken apps in het kader van hun ziekte, collega-artsen komen met allerlei ICT-toepassingen…eHealth maakt langzaam maar zeker een opmars. Reden genoeg om in het onderwijs aan artsen aandacht te schenken aan ICT in de zorg, vond de afdeling Klinische Informatiekunde van AMC/UvA. Maar hoe denken artsen daar zelf over? De universiteit peilde de behoefte  onder artsen aan onderwijs op het terrein van eHealth en ICT in de zorg. Samen met districten van de KNMG, want ook de artsenfederatie wil vaart maken met eHealth, bijvoorbeeld via onderwijs.

In de opleiding tot arts is weinig tot geen aandacht voor zorg-ICT, terwijl de behoefte eraan groot is. Van de duizend respondenten wil 82% de eigen kennis en vaardigheden op het gebied van zorg-ICT en eHealth uitbreiden. De belangstelling voor onderwijs is het grootst onder artsen in de leeftijd van 34 tot 49 jaar. Van de tweehonderdvijftig respondenten die zijn betrokken bij zorg-ICT projecten vindt de helft dat ze onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om hun rol naar tevredenheid te kunnen vervullen.  Het gaat om projecten rond bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers maar ook op het gebied van eHealth en zelfmanagement, beslissingsondersteuning, patiëntveiligheid en informatiebeveiliging.

De onderzoekers concluderen dat zeker professionals met een voortrekkersrol bij ICT-projecten, de implementatie van nieuwe informatietechnologie en toepassing van technologie voor de veiligheid en kwaliteit van zorg, op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden en beperkingen van ICT in de zorgpraktijk. Alleen dan kunnen artsen adviseren en meebeslissen over de ICT-inrichting in de (zorg)instelling. Bijscholing van deze groep artsen is dan ook essentieel. Dat geldt ook voor de nieuwe generatie artsen. Met scholing op het gebied van zorg ICT in de artsenopleiding kunnen zij straks rationele keuzen maken voor innovatieve ICT ter verbetering en borging van kwaliteit van de zorg.

Ook over de vorm van het onderwijs zijn vragen gesteld. De voorkeur gaat uit naar onderwijs in de vorm van blended learning met zowel e-learning als fysiek contactonderwijs. De meerderheid zou dit onderwijs in korte cursussen van twee tot vier dagen willen volgen. Een kwart geeft aan hiervoor een cursus van enkele weken te willen volgen, waarbij accreditatie van het onderwijs voor permanente educatie een belangrijke voorwaarde is.

Met de resultaten van de enquête zal AMC/UvA een gericht ICT-onderwijsaanbod voor artsen ontwikkelen. Een plan dat volgens de KNMG navolging verdient op andere universiteiten, want ICT is niet meer weg te denken in de zorg.

Meer over het onderzoek is te lezen op www.smarthealth.nl, in het artikel ‘Veel artsen niet voorbereid op een toekomst met ICT’.
Bron: KNMG