IGZ Patiëntveiligheidscongres 2014: Leren of straffen? Waar ligt de balans?

Veiligheid zorg medischOp donderdag 19 juni 2014 houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) haar jaarlijkse Patiëntveiligheidscongres. Het congres staat dit jaar in het teken van het thema “Just Culture”: een rechtvaardige cultuur voor veilig en verantwoord werken. Tijdens het congres deelt de inspectie haar visie hierop en is er de mogelijkheid om te leren van ervaringen uit andere sectoren. De inspectie reikt voor de zesde keer de ZorgVeiligprijs uit aan het beste initiatief om de zorg veiliger te maken.

Just Culture
Van “Just Culture” is sprake wanneer een zorgverlener, die bij een incident in de zorg betrokken was, beoordeeld wordt op basis van zijn gedrag voorafgaand aan die uitkomst en niet op basis van de ernst van de uitkomst. Het moet vooraf helder zijn waar de grens van acceptabel gedrag ligt en er moet een eenduidig optreden zijn tegen overtredingen. “Waar angst regeert, wordt niet geleerd.” Veel problemen in de zorg ontstaan door structurele fouten in processen en niet door het individueel handelen. Leren van fouten kan alleen als er open kan worden gesproken over deze fouten, zonder directe angst voor repercussies. Dit is de basis van elk veiligheidsmanagementsysteem binnen en buiten de zorg.

ZorgVeiligPrijs
Tijdens het congres reikt de inspectie de zesde editie van de ZorgVeiligPrijs uit. Heeft uw organisatie een innovatief idee in de praktijk gebracht dat de gezondheidszorg veiliger heeft gemaakt? Meld u dan aan voor de ZorgVeiligPrijs 2014. Dit kan nog tot 28 maart. Ga naar www.zorgveiligprijs.nl.

Doelgroep
Het IGZ Patiëntveiligheidscongres richt zich op: artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, (ziekenhuis)apothekers, (vertegenwoordigers van) patiënten en cliënten, bestuurders, zorgmanagers, kwaliteitsfunctionarissen, zorgverzekeraars, onderzoeks- en kwaliteitinstituten, branche- en beroepsverenigingen, overheid, politiek en toezichthouders uit alle sectoren van de zorg (ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg, GGz, GZ, eerstelijn, particuliere klinieken).

Bron: NPCF