Minimaal-Invasieve Chirurgie en Interventie Technieken ; we gaan een beetje naar binnen

chrurgoperatieIndien het mogelijk is om via één kleine incisie zowel de diagnose als behandeling uit te voeren, dan wordt de interventie veel minder ingrijpend en daardoor ook op kwetsbare patiënten toepasbaar. Het is onze ambitie om nieuwe minimaal-invasieve interventies mogelijk te maken met slimme betaalbare instrumenten. Voorbeelden van instrumenten zijn stuurbare naalden, vervormbare catheters, en waterstraalsnijden voor kraakbeenbehandeling. Bij de zoektocht naar innovatieve oplossingen laten we ons onder meer inspireren door de natuur, en leren hierbij van inktvistentakels en wespenangels.

Om minimaal-invasieve technieken veilig aan te leren hebben we trainingssystemen ontwikkeld die inmiddels in de klinische praktijk worden gebruikt. Deze systemen zijn gebaseerd op langdurig onderzoek naar oog-handcoördinatie, haptische feedback en kwantitatieve scoringstechnieken voor objectieve beoordeling van psychomotorische vaardigheden.

De huidige operatiekamer is een complexe technische omgeving geworden. Om te zorgen dat de processen optimaal verlopen zijn we recent het DORA project, de Digital Operating Room Assistant, gestart waarmee we apparatuur- en instrumentgebruik op de operatiekamer automatisch gaan monitoren en, daar waar nodig, feedback geven.

Het door-ontwikkelen van concepten naar de klinische praktijk is een ingewikkeld en tijdrovend proces. De multidisciplinaire samenwerking tussen ingenieurs en clinici is een kritische succesfactor gebleken en daarom een onmisbaar onderdeel van onze aanpak.

Jenny Dankelman

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen