Uitblijven onderzoek Tuitjenhorn schaadt vertrouwen in overheid

Array

schippers vwsDit is een origineel bericht van VPHuisartsen

Het door minister Schippers van VWS in 2013 toegezegde externe onafhankelijke onderzoek naar het optreden van het AMC, de IGZ en het OM in de zaak Tuitjenhorn is bijna 10 maanden later nog steeds niet gestart.

VPHuisartsen verzocht minister Schippers op 2 november jl. een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van genoemde partijen, waarbij huisarts Tromp te Tuitjenhorn moord ten laste werd gelegd na verleende en bekritiseerde zorg aan een terminale patiënt. Kort na het bevel van IGZ op 4 oktober, om direct zijn werk als huisarts te stoppen, maakte Tromp een eind aan zijn leven. Het optreden van het AMC, de IGZ en het OM heeft tot veel onrust geleid onder huisartsen, andere hulpverleners en medeburgers.

Aanvankelijk moest de IGZ eerst haar ‘calamiteitenonderzoek’ doen en zou na een week of zes het externe, onafhankelijke onderzoek starten. Tot nu toe is de start daarvan echter uitgebleven. VPHuisartsen heeft minister Schippers opnieuw gevraagd hoeveel tijd het nog vergt om een onderzoekscommissie in te stellen en antwoord te laten geven op de vele nog onbeantwoorde vragen.

Om te beginnen moeten het AMC, de IGZ en het OM verantwoording afleggen over hun beleidskeuzes. Daarnaast wil VPHuisartsen een helder antwoord op de vraag of en in hoeverre een behandelend (huis)arts in acute (terminale) noodsituaties mag afwijken van richtlijnen en protocollen voor de zorg rond het levenseinde zonder risico te lopen met de IGZ of het OM te maken te krijgen.

Zowel voor de samenleving als voor (huis)artsen en andere zorgverleners is beantwoording van deze vraag van belang voor een veilige en verantwoorde zorgpraktijk. Het uitblijven van openheid in de zaak Tuitjenhorn draagt niet bij aan het herstel van het bij velen geschonden vertrouwen in zorgtoezichthouder IGZ, het AMC en het OM, meent VPHuisartsen.
van VWS

Bron: ANP Perssupport

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen