Bespreking wetsvoorstel Wmo 2015 in Eerste Kamer

WMODe Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo 2015) is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Met de Wmo 2015 wordt een aantal huidige AWBZ-taken naar de gemeente overgeheveld. Belangrijk aspect van de overheveling is dat gemeenten een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn moeten nastreven. Om die aanpak mogelijk te maken, schept de Wmo 2015 veel ruimte voor het opvragen en verstrekken van (medische) informatie. Te veel ruimte, volgens de LHV.

Begin juni heeft de Eerste Kamer een schriftelijke vragenronde gehouden, de antwoorden van de staatssecretaris zijn op 13 juni gepubliceerd. Dinsdag 24 juni bepaalt de Eerste Kamercommissie voor VWS of een tweede vragenronde nodig is. Afhankelijk daarvan wordt het wetsvoorstel op 7 of 8 juli in de Eerste Kamer behandeld.

De LHV heeft een aantal zorgen bij het wetsvoorstel Wmo 2015, voornamelijk over het beroepsgeheim. Deze zorgen heeft de LHV in een brief aan de Eerste Kamer gestuurd, als input voor de eerste vragenronde.

  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat gemeenten niet meer informatie opvragen dan strikt noodzakelijk?
    De LHV ontvangt met enige regelmaat signalen dat gemeenten complete medische dossiers bij huisartsen opvragen. Dat geeft weinig vertrouwen voor een goede lokale invulling van de term ‘noodzakelijke gegevens’.
  • Hoe worden medische gegevens opgeslagen en wie heeft er toegang toe?
    De LHV pleit ervoor dat ambtenaren die toegang hebben tot medische gegevens een verlengd beroepsgeheim hebben, om te garanderen dat zij dezelfde zorgvuldigheid betrachten als zorgverleners.
  • In hoeverre heeft de patiënt daadwerkelijk ruimte om toestemming voor het opvragen van medische informatie te weigeren?
    In theorie kan een burger de gemeente  toestemming weigeren. De LHV vraagt zich af of een patiënt, die van de gemeente afhankelijk is voor bepaalde ondersteuning, daadwerkelijk in de positie is om toestemming voor het opvragen van medische gegevens te weigeren.

Bovenstaande punten van zorg heeft de LHV ook bij de Tweede Kamer aangekaart. Helaas heeft dit niet tot een wijziging van het wetsvoorstel geleid.

Bron: LHV

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen