VPHuisartsen: Rechtbank stelt: “LSP tast privacy en beroepsgeheim niet aan”

0
345

Rechtbank Utrecht deed uitspraak over (on)rechtmatigheid van het LSP. VPHuisartsen was hierover in februari 2013 een rechtszaak gestart tegen VZVZ, de beheerder van het LSP. De rechtbank wees de eisen van VPHuisartsen af waarin om stopzetting werd gevraagd van de verdere LSP-activiteiten door VZVZ.

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen stelt dat de wegen van de rechterlijke macht soms ondoorgrondelijk zijn, maar is er kennelijk volgens de wet niets mis mee als artsen en patiënten worden opgezadeld met een elektronisch uitwisselingssysteem dat ze niet willen.

hamer rechtBeroepsgeheim niet beschermd
‘Na de onbegrijpelijke uitspraak over Zwarte Piet, nu een uitspraak die in feite het definitieve einde van het beroepsgeheim inluidt. Nadat de politiek de vrije artsenkeuze om zeep lijkt te willen brengen, besluit de rechter dat ook het beroepsgeheim niet langer bescherming behoeft. Wat is er aan de hand in Nederland?’ vraagt de huisartsenvereniging zich af.

Daar deze uitspraak van de rechtbank volstrekt niet verwacht werd, zal VPHuisartsen zich eerst verdiepen in de argumenten en overwegingen die ten grondslag liggen aan de rechterlijke uitspraak. Vervolgens zal besloten worden over eventuele vervolgstappen, waaronder het starten van een hoger beroep.

Inzetten voor veilig alternatief
VPHuisartsen: ‘De rechtbank mag dan hebben vastgesteld dat het LSP niet onrechtmatig is, maar dat betekent niet dat het er ook moet komen. We rekenen erop dat patiënten zo verstandig zijn zich niet aan te melden voor dit LSP-systeem. Daar lijkt het overigens ook al op met het zeer geringe aantal aanmeldingen (nog geen 15 procent) voor uitwisseling van de huisartsendossiers. Als VPHuisartsen willen we ons blijven inzetten voor een veilig en zinnig alternatief dat aan de eisen van de menselijke maat voldoet.’

Bron: VPHuisartsen