Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis onder verscherpt toezicht

IGZ_824x675De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist en verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven onder verscherpt toezicht gesteld. Beide huizen maken deel uit van Stichting Antroz. Volgens de inspectie is er sprake van structurele tekortkomingen in de zorg en laten de instellingen te weinig verbeteringen zien.

Huize Valckenbosch
Aanleiding voor het instellen van verscherpt toezicht op Huize Valckenbosch zijn de aanhoudend hoge risico’s op het gebied van medicatieveiligheid en dossiervoering. Daarnaast is er te weinig sturing en toezicht op de uitvoering van het dagelijkse werk, het nakomen van afspraken en het werken volgens de regels. Dat zorgt voor het risico op onverantwoorde zorg en op gezondheidsschade bij bewoners.

Leendert Meeshuis
De afgelopen tijd is er wel aandacht geweest voor de kwaliteitszorg, maar de noodzakelijke verbeteringen gaan te langzaam. Het ontbreekt volgens de inspectie aan urgentiebesef. De zorgleefplannen zijn niet op orde en de dossiervoering is nog niet voldoende. Volgens de inspectie komt dat vooral door een tekort aan inzicht en overzicht van medewerkers. De leiding moet meer werk maken van het verbeteren van de kennis en vaardigheden van het personeel.

De IGZ bracht verschillende inspectiebezoeken aan beide huizen en drong herhaaldelijk aan op verbeteringen. De organisatie en kwaliteit van zorg zijn op enkele punten verbeterd, maar voldoen nog steeds niet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. Daarom stelt de IGZ beide locaties van Stichting Antroz voor zes maanden onder verscherpt toezicht. In de tussentijd volgt de inspectie de vorderingen nauwlettend met onverwachte bezoeken.