Meer aandacht artsen nodig voor voetklachten reuma

voetenMeer aandacht artsen nodig voor voetklachten reuma
Bijna 80% van de reumapatienten met voetklachten vindt dat artsen meer aandacht moeten geven aan voetklachten. Dit blijkt uit representatief onderzoek van het Reumafonds Panel. Reumafondsdirecteur Lodewijk Ridderbos pleitte onlangs op het Voetcongres in Utrecht dan ook voor meer aandacht voor voetklachten bij mensen met reuma. Ook riep hij minister Schippers van Volksgezondheid op noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie en voetzorg voor reumapatienten toegankelijk te houden.

Het Voetcongres stond dit jaar in het teken van de reumatische voet. Dat voetklachten bij reuma serieus genomen moeten worden, blijkt wel uit het feit dat maar liefst 85% van de patienten met voetklachten kampt met pijn. Andere belangrijke klachten zijn stijfheid en vermoeide voeten. Meer dan de helft (52%) heeft ook in rust last en bij een kleine 40% zijn die klachten er bijna altijd.

Grote impact op het dagelijks leven
Het kan niet anders dan dat deze klachten gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Die zijn er dan ook bij 85% van de patienten*. Onder deze groep is maar liefst 35% geheel gestopt met werken, of minder uren gaan werken of minder vrijwilligerswerk gaan doen. Goede voetzorg is dan ook van essentieel belang voor reumapatienten.

Artsen mogen meer aandacht geven aan voetklachten
Bijna 80% van de reumapatienten in het onderzoek vindt dat artsen meer aandacht mogen hebben voor de voetklachten bij mensen met reuma. De cijfers laten zien dat bij de helft (51%) van de mensen die met voetklachten rondliepen, de reumatoloog hooguit op sommige momenten aandacht aan de voeten besteedde. Een duidelijk signaal dat het nog te weinig gebeurt.

Behandelaars voetklachten moeten onderling beter samenwerken
Een ander punt van aandacht is de samenwerking tussen de verschillende behandelaars. Maar liefst bijna 80% vindt dat dit verbeterd kan worden. Dat dit van belang is, wordt bevestigd doordat 50% van de mensen met voetklachten bij minimaal drie voetzorgverleners over de vloer komt. Dit laat nog maar eens zien hoe complex de voetzorg bij reumatische aandoeningen is.

Oproep: minister, waarborg toegankelijkheid zorg voor reumapatienten
Reumafondsdirecteur Lodewijk Ridderbos riep tijdens het Voetcongres minister Schippers op om gezamenlijk de noodzakelijke reumazorg toegankelijker te maken. ‘Wij zien dat het voor mensen met reuma steeds lastiger wordt om die zorg te krijgen’, aldus Ridderbos. ‘Minister Schippers heeft in een interview gezegd dat je er eigenlijk vanuit moet gaan dat iemand zonder aanvullende zorgverzekering kan, omdat alles wat je moet verzekeren in het basispakket zit.’

Noodzakelijke zorg reumapatienten zit in aanvullende verzekeringen
‘Voor reumapatienten geldt dat alleen niet’, vervolgde Lodewijk Ridderbos. ‘Voor hen zit noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie en voetzorg in de aanvullende verzekeringen. En erger nog: in de afgelopen jaren is het aantal voor reumapatienten toegankelijke aanvullende verzekeringen dramatisch gedaald. Ze zaten in 2014 verstopt in slechts 11 dure aanvullende verzekeringen zonder medische selectie. In 2013 waren er dat nog 33. Ik roep de minister daarom op’, besloot Ridderbos, ‘om mensen met reuma weer grond onder de voeten te geven en gezamenlijk de reumazorg toegankelijk te maken.’

Het Reumafonds Panel
Aan het onderzoek van het Reumafonds Panel naar voetzorg namen meer dan 2.000 mensen met reuma deel. 58% daarvan heeft voetklachten of heeft ze gehad. In totaal zijn bijna 4.000 mensen lid van het Reumafonds panel, waarvan ongeveer 3.000 mensen met reuma. Wilt u ook uw stem laten horen over
zaken die met reuma en de strijd tegen reuma te maken hebben? Meld u aan op www.reumafondspanel.nl/.

*onder patienten wordt in de rest van dit artikel verstaan: mensen met reuma die voetklachten hebben

Bron: Nieuwsbank.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen