Verbetering therapietrouw door inzet online revalidatieplatform

0
565

VGZ en Physitrack gaan samenwerking aan
Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ gaat een samenwerking aan met het online revalidatieplatform Physitrack. Door de samenwerking met Physitrack reikt VGZ alle door hen gecontracteerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten een nieuwe standaard aan voor het aanbieden van thuisoefeningen, waardoor de therapietrouw toeneemt en herstel wordt bevorderd. Met innovatieve zorgtoepassingen en de inzet van e-health wil VGZ, haar klanten meer de regie geven over hun eigen ziekte en gezondheid en daarmee hun zelfmanagement vergroten, goede en betaalbare zorg realiseren en de bekendheid van online behandelmethodes vergroten.

physitrackNieuwe standaard voor thuisoefenprogramma’s
VGZ biedt haar fysiotherapeuten en oefentherapeuten de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik te maken van Physitrack. Door de inzet van het online platform is het niet meer nodig om handgeschreven of uitgeprinte briefjes met thuisoefeningen aan cliënten mee te geven. Physitrack beschikt over een online instructievideotheek met meer dan 600 kwalitatief hoogwaardige oefeningen die naar behoefte kunnen worden ingezet voor cliënten. Daarnaast kunnen cliënten direct, na het volbrengen van hun oefeningen, terugkoppeling geven aan hun therapeut, waardoor vorderingen real-time inzichtelijk zijn en er bij complicaties tijdig kan worden bijgestuurd.

Therapietrouw en lastenverlichting
63 procent van de fysiotherapiepatiënten zijn onbekend met de online behandeling mogelijkheden en met de beschikbaarheid ervan bij de eigen fysiotherapeut. Met Physitrack wil VGZ daar vooruitgang in boeken’, aldus Bert Bokma, directeur generieke zorg Coöperatie VGZ. Daarnaast verbetert, door de inzet van Physitrack, de therapietrouw van patiënten.

Martine Rooth, programmadirecteur Physitrack Nederland: ‘Therapietrouw blijft nu gemiddeld op slechts 30 procent steken. Een toename van therapietrouw verbetert het revalidatieproces. Daarnaast ontlast de inzet van Physitrack zorgprofessionals in hun werk. Zij kunnen veel tijd besparen in de administratie, het vermindert papierwerk en het vergroot het inzicht in de vorderingen van cliënten.’

Kwalitatief en betaalbaar
Kwaliteit van de zorg, kwaliteit van leven, betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke aandachtspunten binnen VGZ. Bokma: ‘We willen onze klanten de tools geven om regie te pakken op hun eigen gezondheid en ziekte. De inzet van innovaties en e-health spelen hierin een belangrijke rol. Door gecontracteerde fysiotherapeuten, tegen een gereduceerd tarief, de mogelijkheid te bieden om met Physitrack te werken, willen we de fysiotherapeutische zorg een stap vooruit helpen en cliënten op een vernieuwende manier ondersteunen in hun revalidatieproces.’

Over VGZ
Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk met een actieve rol in het slimmer organiseren van de zorg in Nederland. VGZ wijst 4,2 miljoen klanten de weg naar goede en betaalbare zorg, op basis van medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten.

Over Physitrack
Physitrack biedt Nederlandse fysiotherapeuten, chiropractors, oefentherapeuten en andere zorgverleners een nieuwe standaard voor thuisoefenprogramma’s als onderdeel van het totale revalidatieproces. De gepersonaliseerde oefenprogramma’s, die eenvoudig met collega’s kunnen worden uitgewisseld, en de feedbackrapportages zorgen voor een aanzienlijke administratieve lastenverlichting. Door het op afstand kunnen monitoren van patiënten neemt de therapietrouw toe en verbetert het revalidatieproces aanzienlijk. Physitrack biedt patiënten een gebruiksvriendelijk platform om het revalidatieproces helder en inzichtelijk te maken en herstel te bevorderen. Physitrack is een initiatief van o.a. Nathan Skwortsow, oprichter van Kamernet.nl en Lexa.nl. Physitrack is al actief in Engeland, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Bron: Physitrack