Martini Geboorte Groep officieel van start

0
453

Vanaf vandaag gaat de Martini Geboorte Groep officieel van start. De Martini Geboorte Groep is het samenwerkingsverband van verloskundigen (De Verloskundigenpraktijk van Groningen, Verloskundigenpraktijk Hoogezand e.o., Verloskundigenpraktijk ´t Stroomdal, verloskundigenpraktijk La Vie), kraamzorg, gynaecologen en afdeling Verloskunde van het Martini Ziekenhuis. Samen staan zij voor persoonlijke, betrouwbare en vernieuwende geboortezorg, thuis en in het ziekenhuis. De Martini Geboorte Groep wordt binnenkort uitgebreid met nog meer zorgverleners uit de regio. Bij de officiële start gaan de website en Facebookpagina live en is er een mini-symposium voor professionals.

martinigeboortegroepRuim 80% van de vrouwen ontmoet tijdens de periode van zwangerschap, bevalling en kraambed op enig moment zowel een gynaecoloog als een verloskundige. Daarom is betere samenwerking tussen deze beroepsgroepen van groot belang. Het draagt bij aan de veiligheid en kwaliteit van zorg en aan de positieve ervaring die zwangerschap, bevalling en kraamtijd voor alle vrouwen zou moeten zijn.

Maatwerk
Met de start van de Martini Geboorte Groep is de zwangere verzekerd van de juiste zorg op het juiste moment. Alle zwangeren voeren een intakegesprek met de verloskundige waarna verloskundige en gynaecoloog samen een ’routeplan’ op maat maken en dat verder afstemmen en bespreken met de cliënt. Daarmee is iedere zwangere verzekerd van de zorg die bij haar past. Voor de zorgverleners betekent de samenwerking dat iedereen dezelfde informatie deelt en verstrekt. Nog meer dan voorheen kijken de professionals met elkaar mee en leren ze van elkaar. Daarmee luisteren ze naar cliënten die hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan eenduidige zorg door verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorg in hun regio.

Visie en debat
Ter gelegenheid van de officiële start organiseert de Martini Geboorte Groep vrijdag 28 november een mini-symposium voor professionals in het Martini Ziekenhuis. Daar komen onderwerpen aan bod die de bakermat zijn geweest van dit gewenste samenwerkingverband. Een voorbeeld is het rapport Een Goed Begin van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2010) met adviezen om de zorg rond zwangerschap en geboorte te verbeteren en de perinatale sterfte terug te dringen. Vertegenwoordigers van het College Perinatale Zorg, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de directeur Curatieve Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uiteraard de Martini Geboorte Groep geven hun visie hierop en gaan daarna met elkaar in debat.

Bron: Martini Ziekenhuis