Minister Schippers: Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking dopingcontroles

dopingDopingcontroles in Nederland krijgen een wettelijke grondslag in de Dopingwet, dat schrijft minister Edith Schippers (Sport) vandaag aan de Tweede Kamer. Nu is het nog zo dat dopingcontroles alleen geregeld worden in de reglementen van sportbonden.

Het wetsvoorstel, dat nu in voorbereiding is, biedt een juridische basis voor de uitvoering van controles. Dit is noodzakelijk voor de bescherming van de privacy en het gebruik van persoonsgegevens van sporters. Om aan de regelgeving te voldoen moet de Dopingautoriteit met de inwerkingtreding van de wet een zelfstandig bestuursorgaan worden (ZBO). Het zbo krijgt de volgende wettelijke taken:

1- de uitvoering van dopingcontroles,

2- de uitvoering van de zogenaamde intelligence en investigation activiteiten,

3- het geven van voorlichting over dopinggebruik in de sport en daarmee samenhangende activiteiten.

Minister Schippers brengt de Dopingwet zo spoedig mogelijk in procedure. Naar verwachting ligt het wetsvoorstel in de loop van volgend jaar in de Tweede Kamer.

Bron: VWS