Reumafonds tegen afschaffing vrije artsenkeuze

Array

pijl benedenOp 8 of 9 december stemt de Eerste Kamer over de kabinetsplannen om in 2016 de vrije artsenkeuze in de naturazorgverzekeringspolis af te schaffen. Die vrije keuze staat in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Het Reumafonds vindt het niet juist dat mensen met reuma dan alleen nog maar mogen kiezen tussen een (duurdere) restitutiepolis met vrije zorgkeuze of een naturapolis waarin de zorgverzekeraar zorg en zorgaanbieders selecteert. Op 8 of 9 december zal een manifest van o.a. Ieder(in), de Consumentenbond en Abvakabo FNV aangeboden worden aan de Eerste Kamer, dat het Reumafonds ook ondertekend heeft. Gezamenlijk roepen wij de Eerste Kamerleden op om de afschaffing van de vrije artsenkeuze tegen te houden.

Elk jaar sluiten zorgverzekeraars contracten met ziekenhuizen over de inkoop van zorg en medicijnen, zoals biologicals. Als iemand nu naar een specialist of ziekenhuis gaat en deze niet gecontracteerd is door de naturapolis, dan vergoedt de zorgverzekeraar zo’n 80% van de kosten. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel van minister Schippers verandert dit. Zorgverzekeraars hoeven dan vanaf 2016 mensen met een naturapolis (het overgrote deel van de inwoners van Nederland) niets meer te vergoeden als ze naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan.

Vrijheid om je eigen arts te kiezen voor iedereen
Het Reumafonds vindt dat de vrijheid om bewust je eigen (huidige) arts te kiezen voor iedereen moet gelden en niet alleen voor de mensen die dit kunnen betalen. Chronisch zieken, zoals reumapatiënten, hebben vaak al hoge zorgkosten maar verdienen toch ook het recht om hun eigen arts te kiezen? Afgelopen juni hebben wij daarom al bij de Tweede Kamer gepleit tegen de afschaffing en nu hebben we in een brief aan de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor de gevolgen van dit wetsvoorstel voor mensen met reuma.

Lang traject met meerdere specialisten
Als iemand pijnklachten krijgt die op reuma kunnen wijzen, is dit vaak de start van een lang traject naar een diagnose en behandeling. Soms zelfs met second opinions, verschillende specialisten en ziekenhuizen. Dit komt omdat reumatische aandoeningen vaak lastig te diagnosticeren zijn. Na een diagnose begint een lang traject van het inregelen van medicatie, behandelingen en het leren leven en werken met een grillige chronische ziekte. Zeker als er naast reuma ook nog andere aandoeningen spelen, zoals hart- en vaatziekten, de ziekte van Crohn of bijwerkingen van medicijnen, waarvoor andere specialisten nodig zijn.

Afschaffen van de vrije artsenkeuze kan grote gevolgen hebben
Voor reumapatiënten vormen de jarenlange relatie met hun specialist(en) en de continuïteit van hun behandeling de basis voor de kwaliteit van de zorg die zij krijgen. Het Reumafonds maakt zich dan ook zorgen dat de kwaliteit van reumazorg en de continuïteit van de behandelingen voor mensen met reuma hierdoor in de knel komen. Als zorgverzekeraars (jaarlijks) hun inkoopbeleid van naturapolissen gaan veranderen, lopen mensen met reuma het risico dat zij moeten veranderen van specialist, ziekenhuis of medicatie. Bovendien wordt het zorgstelsel nog complexer voor chronisch zieken en lopen zij grote financiële risico’s als achteraf blijkt dat het ziekenhuis dat jaar niet gecontracteerd is. De vrijheid om op basis van kwaliteit je eigen arts en ziekenhuis te kiezen en te behouden, is dan ook een groot goed. Het kiezen van een type zorgverzekering op basis van de dikte van je portemonnee zien wij als een ernstige beperking van de toegang tot zorg.

U kunt de petitie tegen het afschaffen van artikel 13 ondertekenen. Deze wordt samen met het manifest aan de Eerste Kamer overhandigd.

Bron: Reumafonds

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen