Van Rijn en Plasterk reiken landelijke vrijwilligersprijzen uit

vrijwilligDit is een origineel bericht van MOVISIE
Op 8 december 2014 reiken staatssecretaris Van Rijn van VWS en minister Plasterk van BZK de jaarlijkse Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit in Lantaren Venster in Rotterdam. De presentatie van de feestelijke avond ligt in handen van Astrid Joosten. In het bijzijn van de 28 genomineerde vrijwilligersprojecten, vrijwilligers, gemeenten en bedrijven worden de winnaars bekend gemaakt. De VriendenLoterij stelt het prijzengeld beschikbaar.

Er worden prijzen uitgereikt aan landelijke en lokale/regionale vrijwilligersprojecten, individuele vrijwilligers, bedrijven en gemeenten die vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven stimuleren. Zie www.vrijwilligersprijzen.nl voor een overzicht van de genomineerden.

Naast specifieke criteria per categorie is er gelet op de meerwaarde voor de maatschappij, of de inzending een voorbeeldfunctie heeft en overdraagbaar is. Daarnaast is er gekeken of het vrijwilligers-werk dat wordt gedaan meer oplevert dan alleen iets doen voor anderen. Bijvoorbeeld competentie-ontwikkeling van de vrijwilligers zelf of het vergroten van hun netwerk. De kandidaten konden extra punten verdienen als ze op een vernieuwende manier werkten. Zie voor alle selectiecriteria www.vrijwilligersprijzen.nl.

De jury, onder voorzitterschap van Annemarie Jorritsma, was onder de indruk van de variëteit en de kwaliteit van de inzendingen. Er waren ruim 690 inschrijvingen, De inzendingen geven een prachtig inkijkje in de participatiesamenleving die Nederland is.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt en zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Ze worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij.

Bron: ANP Perssupport