Nationaal informatienummer voor aankomende griepgolf

ziek griep vrouwNederland zal rond de kerst mogelijk getroffen worden door een zware griepgolf die vanuit Amerika over zal steken naar Europa. Vanaf vandaag is er een landelijke website en een call center geopend om alle vragen rondom griep te kunnen beantwoorden.

Volgens de organisatoren van de ‘nationale griepmeting’ verwachten een zware griepgolf op basis van een nieuw type influenza dat in de Verenigde Staten is opgedoken. Naar verwachting zal het griepvirus eerst opduiken in Engeland en Ierland en langzaam ons land binnentrekken. Iedereen met vragen over griep kan naar de website www.griep-symptomen.nl gaan of bellen met de grieplijn 0900-6446446 waar verpleegkundigen alle vragen over griep kunnen beantwoorden.

Over griep
Griepvirussen zitten in druppeltjes slijm, speeksel en snot en worden door praten, hoesten of niezen via de lucht verspreid. Als deze geïnfecteerde druppeltjes vervolgens door iemand worden ingeademd, komt het virus via de longen in het lichaam terecht. Daarnaast worden virussen overgedragen via direct contact, bijvoorbeeld bij handen geven, zakdoek delen of via voorwerpen als een deurknop. De kans op besmetting is het grootst in slecht geventileerde ruimten waar mensen dichtbij elkaar zijn, zoals in een trein of bus, school of kinderdagverblijf.

De griep is bij volwassenen 3 tot 5 dagen vanaf het moment dat de neus- en keelklachten ontstaan besmettelijk. Bij jonge kinderen geldt dit tot 7 dagen nadat de klachten zijn ontstaan. Na een paar dagen vermindert de besmettelijkheid. De griep komt het meest voor bij kinderen en tijdens de herfst en winter. Dit komt omdat het griepvirus beter gedijt bij lage temperaturen.

Als er geen complicaties optreden, hoeft de griep niet behandeld te worden. Griep verdwijnt meestal spontaan. Uitzieken is de beste remedie tegen griep. De koorts en de pijn verdwijnen meestal na drie tot vijf dagen. De overige verschijnselen verdwijnen meestal binnen één à twee weken.

Bij zeer kwetsbare patiënten worden soms zogenaamde virusremmers voorgeschreven. De virusremmers kunnen de ziekteperiode met één a anderhalve dag bekorten en de kans op complicaties te verkleinen. De virusremmers moeten dan wel binnen 48 uur na het optreden van de eerste klachten van de griep gestart worden.

Voor meer informatie belt u het Medisch Contact Center. Het MCC geeft consumenten informatie over hun gezondheid en leefstijl, thuis en in het buitenland. Iedereen in Nederland kan de BIG-geregistreerde verpleegkundigen van het MCC 365 dagen per jaar en 24 uur per dag zowel telefonisch als per email bereiken. Het MCC levert sinds 2001 diensten aan bedrijven, thuiszorginstellingen, huisartsenposten en zorgverzekeraars.

Bron: Nieuwsbank.nl