Afgelopen week meer dan 150.000 griepgevallen

0
606

Vorige week vertoonden meer dan honderdvijftigduizend mensen in Nederland en Vlaanderen een influenza-achtige ziektebeeld. Uit de cijfers van De Grote Griepmeting zijn 107.070 grieppatiënten af te leiden voor Nederland en 45.105 voor Vlaanderen.

De kaart toont het aantal griepgevallen per regio en per 100.000 inwoners. Om statistisch significante getalswaarden te tonen, zijn enkele provincies samengevoegd.

griep wk 13 tot 18 januari
De hoge aantallen ten opzichte van de metingen door peilstations van huisartsen zijn het gevolg van het feit dat lang niet iedereen met griep naar de huisarts gaat. Ook zien huisartsen voornamelijk jonge kinderen en risicogroepen, waaronder ouderen. De Grote Griepmeting ontvangt griepmeldingen uit de gehele bevolking en van alle leeftijden.

 

Hoewel de griep in Nederland vorige week iets afnam (en in Vlaanderen juist steeg) is nog lang niet zeker of de griep nu ook wegtrekt. Als zes weken waren nieuwe, antigene varianten van het subtype A(H3N2) rond waartegen de griepprik geen bescherming biedt. Naar nu blijkt, heeft zich ook een antigene variant ontwikkeld bij de B-griep die in de griepprik was opgenomen. Daardoor kan zich nog een tweede griepgolf gaan ontwikkelen.