ZN wil realtime BIG-register

ZN pleit voor een realtime BIG-registratie waardoor aanwijzingen of een schorsing van een zorgverlener direct in het BIG-register worden verwerkt. Dit is nu niet het geval, waardoor het mogelijk is dat zorgverleners zonder BIG-registratie toch nog een tijd hun functie uitoefenen en zorg kunnen declareren. ZN vindt deze situatie onacceptabel en pleit voor een real time BIG-register waarin veranderingen in BIG-registraties direct zichtbaar zijn voor zorgverzekeraars. ZN vraagt dit met het oog op het debat morgenochtend om 10:15 uur in de Tweede Kamer over zorgfraude.

ZN zorgverzekeraars NederlandZorgverzekeraars vinden het onacceptabel als geld van de premiebetaler ten onrechte wordt uitgegeven. Om die reden hebben zorgverzekeraars in samenwerking met alle ketenpartijen de afgelopen jaren intensief ingezet op correct declareren en de aanpak van fraude. ZN is blij dat in de discussie niet alles als fraude wordt bestempeld en dat er steeds vaker duidelijk onderscheid wordt gemaakt in enerzijds de aanpak om fouten bij het declareren te voorkomen en anderzijds de aanpak van fraude.

Fouten consequent corrigeren
De zorgaanbieder is primair verantwoordelijk voor een goede declaratie. Als een zorgverzekeraar een fout ontdekt in de declaraties van een zorgaanbieder dan is de kans groot dat deze fouten ook zijn gemaakt in de declaraties die de zorgaanbieder bij andere zorgverzekeraars heeft ingediend. ZN wil dat zorgaanbieders declaratiefouten ook corrigeren in de declaraties die naar de andere zorgverzekeraars zijn verstuurd. De NZa zou moeten toezien dat alle zorgaanbieders op deze manier hun verantwoordelijkheid nemen.

Situatie PGB-trekkingsrecht baart zorgen
De invoering van het trekkingsrecht voor PGB-houders in de Wlz verloopt op dit moment uiterst moeizaam. ZN begrijpt het besluit van staatssecretaris Van Rijn om nu vooral te zorgen dat alle PGB-budgethouders in de Wlz geld ontvangen van de SVB om hun zorgverlener(s) te kunnen betalen. Dat is gezien de moeilijke situatie waarin PGB-houders op dit moment verkeren absoluut noodzakelijk. Wel stelt ZN vast dat zorgkantoren door deze maatregel op dit moment niet hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het controleren op de rechtmatigheid van de declaraties. Ook maakt ZN zich zorgen over de kloof die straks kan ontstaan tussen het rechtsgevoel van PGB-houders en de eventuele onrechtmatigheid van de huidige uitbetaling die bij achterafcontroles aan het licht kan komen. ZN wil dat zorgkantoren een duidelijk kader krijgen van VWS hoe zij straks in hun controles moeten omgaan met de gevolgen van de huidige problemen rond de invoering van het trekkingsrecht.

Bron: ZNZN

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen