De zorgstandaard CVRM in praktijk gebracht

vatenVeel geleerd van implementatieproject
Eind 2012 is door de samenwerkingsgroep een implementatieproject gestart. Vier zorggroepen zijn met (onderdelen van) de zorgstandaard cardiovasculair risicomanagement aan de slag gegaan. Dit heeft heel wat inzichten opgeleverd: over implementatie in het algemeen, het ondersteunen van zelfmanagement en gedeelde zorg.

Op dinsdag 3 maart 2015 vindt de afsluitende bijeenkomst van het project plaats. De bijeenkomst wordt samen met InEen georganiseerd. InEen is adviserend lid van het Platform Vitale Vaten en is de brancheorganisatie van veel eerstelijnsorganisaties zoals zorggroepen en gezondheidscentra.
Bron: Platform Vitale Vaten