Patientenfederatie NPCF: eindelijk meer openheid voor patiënten

wilna wind“Eindelijk meer openheid over de zorg. En meer informatie voor de patiënt. En nu van plan naar werkelijkheid. Daar hebben we jaren om gevraagd.” Dat is de reactie van directeur Wilna Wind op de brief van minister Schippers over verdergaande transparantie in de zorg. Wilna Wind: “Alles is tegenwoordig te vinden op internet, behalve als het gaat over ziek zijn en beter worden.”

Ze vervolgt: “Wij dringen al jaren aan op meer openheid in de zorg. Er moet veel meer en betere informatie voor patiënten beschikbaar komen, liefst gebundeld op een of meer plaatsen. Dan weten patiënten waar ze moeten zoeken als ze vragen hebben over ziek zijn of over een zorgpolis. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waarom zorgverzekeraars de ene zorgverlener wel inkopen en de andere niet. Daar moet heldere en toetsbare informatie over komen. Dit is een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. Het Zorginstituut moet nu doorpakken.”

Kwaliteit en kosten
De minister komt nu aan dat verzoek tegemoet. In het jaar van de transparantie, van maart 2015 tot maart 2016, moet kwaliteitsinformatie voor patiënten over het zorgaanbod versneld beschikbaar komen. Dat is een plan waar wij, maar ook veel politieke partijen al op hebben aangedrongen. Tevens komt er begrijpelijke informatie beschikbaar over de dertig meest voorkomende aandoeningen. We zijn volop aan het werk met o.a. de Federatie van Medisch Specialisten, maar er is nog veel te doen voordat patiënten echt goed geinformeerd zijn.

Ook moeten patiënten beter kunnen vinden wat een behandeling gaat kosten. Zo kunnen ze de keuze voor een behandeling of behandelaar mede maken op basis van de kosten en de kwaliteit.

ZorgkaartNederland
Wilna Wind: “Patiënten moet weten waar ze goede en betaalbare zorg krijgen en waar ze de informatie over die zorg kunnen vinden. Dat kan wat ons betreft heel goed op Kiesbeter.nl, thuisarts.nl of ZorgkaartNederland zijn. Daar hebben we al veel informatie over zorgaanbieders staan en we werken er hard aan om daar nog veel meer informatie van de patiënten op te nemen. Over dokters, verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.”

Wilna Wind noemt het goed dat er een belangrijke rol is weggelegd voor patiëntenorganisaties die zijn gericht op specifieke aandoeningen. “Wie anders dan zij hebben de kennis in huis om hier iets zinnigs over te zeggen. Zij kunnen hun ervaringen inbrengen om zo de zorg beter te maken.”

Tegelijk wijst Patiëntenfederatie NPCF er op dat er ook nog het een en ander moet gebeuren in zorgverzekeringsland. Het woud aan polissen moet worden gesnoeid, zegt Wilna Wind. “Ik zie nog teveel dat zorgverzekeraars aan risicoselectie doen. Jonge hoog opgeleide mensen krijgen polissen aangeboden met een hoog eigen risico en een lage premie terwijl mensen met een chronische ziekte of ouderen moeite hebben een fatsoenlijke aanvullende verzekering af te sluiten. Daar moeten we met zijn allen echt iets aan doen. Hier is nog een wereld te winnen.”
Bron: Nieuwsbank.nl