Luchtkwaliteit in verzorgingshuizen beïnvloedt de longgezondheid van bewoners

0
904

De kwaliteit van de binnenlucht in verzorgingshuizen heeft een groot effect op de longgezondheid van oudere bewoners, volgens de uitkomsten van een nieuw onderzoek.

Het onderzoek, dat vandaag (12 maart 2015) online wordt gepubliceerd in het European Respiratory Journal, is het eerste onderzoek dat de negatieve effecten van slechte luchtkwaliteit in verzorgingshuizen in verschillende landen gedetailleerd beschrijft.

Onderzoekers van het door de EU gefinancierde GERIE-onderzoeksproject verzamelden gegevens over vijf binnenlucht-verontreinigende stoffen:ouderen zorg verpleegsterPM10, PM0.1, formaldehyde, NO2 en O3. Deze verontreinigende stoffen zijn afkomstig van een reeks bronnen waaronder verwarmingen, bouwmaterialen, meubilair, schoonmaakmiddelen, desinfectiemiddelen en koelsystemen.

Ze beoordeelden op objectieve wijze de verontreinigende stoffen in 50 verschillende verzorgingshuizen in zeven landen (België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen en Zweden).

In totaal namen 600 bewoners ouder dan 65 jaar (gemiddeld 82 jaar) deel aan het onderzoek. Elke deelnemer onderging een aantal klinische onderzoeken waaronder een longfunctietest en een gezondheidsvragenlijst. De resultaten lieten zien dat blootstelling aan hoge niveaus PM10 en NO2 significant geassocieerd was met kortademigheid en hoesten. Hoge niveaus PM0.1 waren geassocieerd met piepen gedurende het afgelopen jaar en hoge concentraties formaldehyde waren gekoppeld aan Chronische Obstructieve Longziekte (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD).

De associaties waren zelfs aantoonbaar met matige concentraties binnenlucht-verontreinigende stoffen die de bestaande internationale richtlijnen niet overschreden. De uitkomsten werden eveneens versterkt in tehuizen met een slechte ventilatie en bij bewoners ouder dan 80 jaar. Nu de levensverwachting toeneemt, wonen er meer mensen in verzorgingstehuizen. Naarmate iemand ouder wordt, wordt zijn lichaam gevoeliger voor de risico’s van luchtverontreiniging. Ouderen worden ook aan hogere niveaus van binnenluchtverontreiniging blootgesteld omdat ze minder actief zijn.

Dr. Isabella Annesi-Maesano, hoofdauteur van het onderzoek:

“Onze uitkomsten hebben een onafhankelijk effect aangetoond van verschillende binnenlucht verontreinigingen op de longgezondheid van ouderen die in verzorgingstehuizen wonen. Dit is een zorgwekkend probleem, aangezien het vermogen van het lichaam om om te gaan met schadelijke luchtverontreinigende stoffen afneemt naarmate we ouder worden. Verzorgingstehuizen zouden meer moeten doen om verontreiniging van de binnenlucht te voorkomen door de bronnen ervan te beperken en de ventilatie in hun gebouwen te verbeteren. De longgezondheid van bewoners moet ook regelmatig worden gecontroleerd.”

Dan Smyth, voorzitter van de European Lung Foundation, gaf aan: “Omdat de meerderheid van de longziekten te voorkomen is, moeten we ons concentreren op strategieën die zich richten op de risicofactoren voor deze ziekten. Deze uitkomsten zijn een aanvulling op ander bewijs dat verontreiniging van de binnenlucht één van deze risicofactoren is. We moeten hiervoor bewustzijn kweken, via campagnes zoals Healthy Lungs for Life, om ervoor te zorgen dat het publiek, patiënten,  ezondheidszorgprofessionals en beleidsmakers het belang van het inademen van schone lucht begrijpen om ziekte te helpen voorkomen.”

De auteurs zijn van mening dat er nu verder onderzoek nodig is om meer verzorgingstehuizen te evalueren in verschillende landen en om interventieonderzoeken uit te voeren om te beoordelen welke preventiemethoden het meeste succes hebben.

Opmerkingen voor redacteuren:

Titel: Indoor air quality, ventilation and respiratory health in elderly from EU Nursing Homes

Auteurs: Bentayeb M, Norback D, Bednarek M, Bernard A, Cai G, Cerrai S, Eleftheriou K,Gratziou C, Holst GJ, Lavaud F, Nasilowski J, Sestini P, Sarno G, Sigsgaard T, Wieslander G, Zielisnki J, Viegi G, Annesi-Maesano I; namens het GERIE-onderzoek.

DOI: 10.1183/09031936.00082414

Bron: ERS